Centrum Gelijke Kansen vervolgt voorzitster christelijk conservatieve partij

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum was vroeger het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
Het Interfederaal Gelijkekansencentrum was vroeger onder deze naam bekend

Agnes Jonckheere beticht van herhaaldelijk antisemitisme.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum (vroeger Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) heeft bij het parket klacht neergelegd tegen Agnes Jonckheere vanwege aanhoudende verspreiding van antisemitische teksten. Dat bevestigde directeur Jozef De Witte tegen de pers. Jonckheere is de controversiële voorzitster van de conservatieve christelijke partij VCP. Graaf Raoul d’Udekem d’Acoz, een oom van koningin Mathilde die lijsttrekker is voor de partij in Vlaams-Brabant , komt hiermee onder grote druk om uit de partij te stappen.

Agnes Jonckheere vervolgd voor racisme
Agnes Jonckheere vervolgd voor racisme

In bezwarende teksten verwijst Jonckheere regelmatig naar de “werelddominantie” van een joodse bankenelite die financiële markten, de media en de economie controleren. Ze toonde ook begrip voor aanslagen van neo-nazi’s op joodse doelen in Oost-Europa. Op Facebook schreef ze:

“Een terechte verontwaardiging over een specifieke groep Joden… een kleine minderheid, enkele Joodse families, die het monopolie hebben over de bankenwereld, het IMF een die mee de oorzaak zijn van de financiële crisis in Europa.”

De klacht van het CGKR komt er na een eerdere schriftelijke aanmaning aan het adres van Jonckheere. Aangezien de vrouw bleef volharden in de boosheid met nieuwe complottheorieën van de ergste soort, (o.a. dat de “zionisten” zelf de Holocaust financierden) besloot de antiracisme-organisatie klacht neer te leggen bij het bevoegde parket.

Advertentie

In een recente nieuwsbrief schreef Jonckheere:

“De reden voor het oprichten van Israël diende vooral om een mondiale overheersing te installeren met de nodige militaire controle”

Partij
Jonckheere lijkt geen geïsoleerd geval, verschillende VCP leden verklaarden in mails aan onze redactie de stellingen van hun voorzitter te onderschrijven. Dat is onder andere het geval voor Infrabel projectleider David Van Hoey uit Kortrijk. Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel vraagt ondertussen of het mogelijk is de partij bij wet te verbieden, net zoals destijds gebeurde met het Vlaams Blok.

D’Udekem d’Acoz
Met dit alles komt graaf Raoul d’Udekem d’Acoz onder toenemende druk om uit VCP te stappen. Enkele dagen geleden raakte bekend dat de graaf – die de oom is van koningin Mathilde – lijsttrekker is voor de provincie Vlaams-Brabant.

Joodse prominenten vroegen de graaf enkele weken geleden reeds om uit de partij te stappen, maar die weigerde toen omdat het volgens hem “niet bewezen was” dat er sprake was van antisemitisme.

“Nu  bekend geraakte dat het Centrum klacht heeft neergelegd tegen zijn voorzitster kan de graaf het echt niet meer maken om boegbeeld te blijven van deze partij”, aldus Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel. “Dit zou wel eens voor negatieve uitstraling op het koningshuis kunnen zorgen, zeker als de buitenlandse pers dit verhaal zou oppikken”, waarschuwde Freilich nog.  Het is niet ondenkbeeldig dat de graaf alsnog actie onderneemt  want hij staat  bekend om zijn vurige verdediging van een Joodse vastgoedmakelaar tegen Le Soir toen deze krant  de Joodse zakenman met laaghartige leugens probeerde in opspraak te brengen.

Powerpoint presentatie
Joods Actueel kreeg ondertussen de zoveelste antisemitische tekst van Agnes Jonckheere in handen, ditmaal in de vorm van een PowerPoint presentatie. Daarin leest u meer over de  plannen van zionistische Joden om de wereld te contoleren (werelddominantie), oorlogen te financieren en het kapitaal van de wereld te beheersen. Ook zouden Joden (hoe kan het ook anders) achter de oorlog in Syrië zitten.

U kan het wansmakelijk document JONCKHEERE zionisme-in-het-Midden-Oosten hier downloaden.