Joodse organisaties niet te spreken over “antisemitische conferentie” op 4 mei in Brussel

CCOJB
“Het antisemitisme is geen opinie maar een misdrijf”, is de titel van een persbericht dat  de franstalige koepel van Joodse verenigingen vandaag verspreidt. Aanleiding is de door Laurent Louis geplande conferentie van notoire antisemieten in Brussel op zondag 4 mei.

Op het congres worden verschillende franstalige sprekers verwacht, een deel van hen werd in het verleden reeds beschuldigd én veroordeeld voor anti-joodse uitspraken zoals Dieudonné. Dieudonné, in Frankrijk meermaals veroordeeld voor zijn antisemitische optredens,   werd als blikvanger uitgenodigd door het controversieel parlementslid Louis Laurent.

Persbericht:

Brussel, 30 april 2014 – Het Coordinatie Comité van de Joodse Organisaties van België  (CCJOB) is samen met alle democraten altijd van mening geweest dat het antisemitisme geen opinie is maar een misdrijf, dat het niets te maken heeft met het debat over de vrije meningsuiting.

Het CCJOB heeft, samen met onze medeburgers, met angst en afschuw kennis genomen van het houden van een antisemitische haatconferentie op een tot nog toe geheimgehouden plaats en zonder toelating – wat op zich reeds alles zegt over het evenement – op 4 mei aanstaande te Brussel.

Advertentie

Het CCJOB heeft alle politieke en juridische stappen ondernomen om onze verantwoordelijken bij de Commissie te sensibiliseren omtrent handelingen die bij wet verboden zijn alsook het imago dat ze  zouden geven aan zichzelf, de juridische autoriteiten, Brussel en aan ons land, indien zulk een krankzinnig forum van antisemitisme hier zou plaatshebben.

Het CCJOB bedankt de politieke autoriteiten die zich reeds in die zin hebben uitgesproken.  Het wijst erop dat het hier gaat om een resultatenverplichting.  Zoniet zou een dramatisch en onaanvaardbaar signaal van degradatie van onze essentiële waarden gegeven worden.

Samen met de hele Joodse Gemeenschap en alle democraten weigert het CCJOB, daags na de dag van de Shoah, zoiets te geloven.