“Parlement stop antisemitische schendingen door Laurent Louis”

parlement [640x480]

De Franstalige koepelorganisatie CCOJB is tevreden met de reactie van kamervoorzitter André Flahaut (PS). Die heeft de brief van hun voorzitter Maurice Sosnowski bekend gemaakt bij alle parlementsleden. In Sosnowski’s schrijven worden de parlementsleden erop gewezen dat de ernstige antisemitische en negationistische feiten die door Laurent Louis werden gepleegd onmogelijk langer getolereerd kunnen worden.

“Louis is een man zonder principes die de democratie schendt” aldus het CCOJB.

Eerder deze week had ook Raphael Werner de nieuwe voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties deze acties zwaar veroordeeld. Werner wees erop dat de lakse houding van Flahaut ertoe leidde dat het discours van het controversiële parlementslid Louis steeds verder kon ontsporen. Het FJO had Flahaut al sinds 2011 vruchteloos gevraagd om hiertegen op te treden. De volledige tekst van de brief aan Flahaut kan u hier lezen:

“Mijnheer de Voorzitter,

Advertentie

Mevrouwen en mijne Heren Fractieleiders,

U heeft kennis genomen van het persbericht van het CCJOB d.d. 21 januari 2014 waarin het zijn diepste verontwaardiging betuigt over het feit dat Parlementsleden niet heftig hebben gereageerd op de duidelijk antisemitische en negationistische uitspraken en gebaren van Laurent Louis.

Zo nodig verwijzen wij U naar het volledig verslag van de plenaire vergadering van 16 januari 2014.

Het is onaanvaardbaar en onuitstaanbaar dat dergelijke antisemitische en negationistische uitspraken kunnen worden gedaan op de tribune van het Parlement zonder enige drastische en efficiënte reactie van de Kamervoorzitter en de Fractieleiders.

Het Parlement is het belangrijkste symbool van onze democratische waarden.

Waarden die geschonden werden door een man zonder principes en de die waarschijnlijk opnieuw zullen worden geschonden.

Indien dergelijke feiten nogmaals zouden gebeuren tijdens plenaire vergaderingen, verwachten wij van de volksvertegenwoordigers dat zij hun verantwoordelijkheden nemen en ervoor zorgen dat dergelijke uitspraken en gebaren nooit meer herhaald worden in het parlementsgebouw. Des te meer omdat dergelijke uitspraken op zeer nadelige wijze buiten het Parlement worden doorgespeeld.

Advertentie

Het CCJOB heeft 2 maanden geleden een klacht ingediend tegen Laurent Louis voor uitingen van dezelfde aard (*) en zal opnieuw een klacht indienen voor deze recidive.

Met de meeste hoogachting,

Maurice Sosnowski

Voorzitter CCJOB

CC: aan de Voorzitters van de in de Kamer vertegenwoordigde Partijen.”