Bart De Wever reageert ‘met weerzin’ op antisemitisch congres van zondag in Brussel – Joodse organisaties roepen op tot demonstratie

antisemitisme
Holocaustmuseum in Jeruzalem (archiefbeeld)

Er liepen vrijdagavond verschillende reacties binnen op onze redactie n.a.v. het aangekondigd “antisemitisch congres” in Brussel. Burgemeester van Antwerpen en voorzitter van de N-VA Bart De Wever reageerde en vroeg om het congres. Ook de Joodse verenigingen, het Vlaamse FJO en het Franstalige CCOJB, stuurden een gezamenlijke verklaring.

Bart De Wever


‘Ik verneem met weerzin dat er zondag in Brussel een congres wordt georganiseerd waar het woord wordt gegeven aan beruchte antisemieten.

Voor mij is het recht op vrije meningsuiting een heilig principe. Ik maak er zelf gebruik van, en respecteer dat recht ook als andere er gebruik van maken. Maar voor mij is de grens bereikt, als er bewust en opzettelijk één sociale groep wordt geviseerd en in een kwaad daglicht wordt gesteld. De wijze waarop sommige sprekers zich in het verleden over het joodse volk hebben uitgelaten, doet het ergste vrezen.

Volgende week herdenken wij in Antwerpen de horror van de Holocaust. Dergelijke herdenkingen worden echter inhoudsloos, als wij ons ook vandaag niet verzetten tegen alle vormen van discriminatie en racisme. Ik vind het dan ook mijn taak als burgemeester om mij openlijk uit te spreken tegen het aanwakkeren van haat tegenover het joodse volk en geloof.

Advertentie

Ik vraag dan ook de bevoegde instanties om de situatie strikt op te volgen. En indien nodig in te grijpen als men zich bezondigt aan het zaaien van haat. Verdraagzaamheid en openheid kan enkel als het tweerichtingsverkeer is, niet als het dient om elke dialoog onmogelijk te maken.’

FJO en CCOJB:

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB) hebben beslist een officiële klacht neer te leggen tegen het organiseren van de “haatbijeenkomst” ergens in het brusselse op zondag 4 mei e.k.

Voor het geval de bevoegde instanties de bijeenkomst moeten toelaten roepen het FJO en het CCOJB alle ware democraten op tot een betoging, ondanks de mogelijke aggressiviteit van de tegenpartij.

Dit initiatief wordt moreel gesteund door het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB).

eerder stuurde het FJO ook volgend bericht:

Gehouden door een belofte van discretie spreken het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CCIB) en het Forum der Joodse Organisaties (FJO) zich slechts vandaag uit over de geplande anti-joodse bijeenkomst* die volgende zondag plaatsvindt ergens in het Brusselse.

Advertentie

Dat in ons land, voor de eerste maal sedert de Tweede Wereldoorlog, de gebundelde Jodenhaat opnieuw een spreekgestoelte krijgt is te gruwelijk voor woorden.

De officiële reacties op dit verachtelijke gebeuren, vanwege vele nationale en regionale autoriteiten, illustreren echter hoe onze democratie zich blijvend  en met alle legale middelen verzet tegen allen die de fundamentele menselijke waardigheid  willen en durven  aantasten.

Hiervoor vanwege het Consistorie en het Forum onze absolute erkentelijkheid.

* 1er Congrès Européen de la Dissidence, georganiseerd door “Debout Les Belges”