Openlijke Jodenhaat in Belgisch parlement

Het CCOJB (Coördinatiecomité Joodse Organisaties België) is niet te spreken over de manier waarop  het controversiële parlementslid Laurent Louis op 16 januari  het parlement gebruikte  als tribune voor een antisemitisch discours. Ook over de houding in deze van kamervoorzitter Flahaut is de Franstalige Joodse koepelorganisatie niet te spreken. Ook het Vlaamse Forum der Joodse Organisaties ergert zich aan de houding van Flahaut (PS) en noemt deze zorgelijke ontwikkeling een te voorspellen gevolg te wijten aan het ontbreken van diens daadkracht. 

Letterlijk omschrijft CCOJB-voorzitter Maurice Sosnowski  de toespraak als “een amalgaam van de meest afgezaagde thema’s van het moderne antisemitisme en het klassieke anti-judaïsme: kinderverkrachting, diefstal, woeker, wereldoverheersing, enz”.

“In zijn toespraak betwist Laurent Louis de Shoah en het aantal slachtoffers en durft hij met een ongelooflijke onbeschaamdheid de Joden ervan beschuldigen de Shoah te hebben gefinancierd en ten uitvoer te hebben gelegd. Hij heeft zijn schimprede benadrukt door middel van obscene gebaren en scheldwoorden tegenover de representatieve democratie en de regeringsleden. Zijn tussenkomst doet denken aan de uitspraken van de Rex partij in de jaren 1930. Na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog, hadden wij nooit gedacht dergelijke woorden in een parlementaire vergadering te moeten horen” .

Slappe houding
Tenslotte betreurt Sosnowski de zwakke houding van Kamervoorzitter Flahaut (PS) die zonder enig ingrijpen de man liet begaan.“De Kamervoorzitter had zijn prerogatieven moeten doen gelden en hem ter zitting uit het Parlement zetten”. Het CCOJB had twee maanden eerder al voor soortgelijke feiten een klacht ingediend tegen Louis, die als onafhankelijk parlementslid zetelt.

Advertentie

Soortgelijke geluiden bij Vlaams Joodse koepelorganisatie FJO

Raphaël Werner, de nieuwe voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties (FJO) reageert niet echt verbaasd op de gebeurtenissen: “Mijnheer Flahaut werd al geruime tijd (sinds 2011) door het FJO op de ontsporingen van dit parlementslid gewezen maar heeft daar niet op geantwoord maar evenmin actie ondernomen.  Het was dus voorspelbaar dat  het alleen maar van kwaad naar erger zou gaan ” aldus voorzitter Werner die verder betreurt dat “ons federaal parlement daarmee in een slecht daglicht komt te staan”.

Het onafhankelijke parlementslid moest bovendien gisteren (21/1) voor de Raadkamer in Brussel verschijnen voor een eventuele doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Het parket wil hem immers vervolgen voor heling, laster en eerroof. Louis vroeg zelf aan de raadkamer om doorverwezen te worden.  (meer hierover op de website van de VRT)