Christelijke wereld reageert met walging op antisemitische voorzitster “Vrije Christen Democraten”

Vredesfestival in Antwerpen (2012) Foto John Moussiaux
Vredesfestival in Antwerpen (2012) Foto John Moussiaux

De christelijke wereld in ons land reageert met walging en afschuw op de antisemitische artikels van Agnes Jonckheere, voorzitter van de politieke beweging Vrije Christen Democraten (VCD) lees hier. Jonckheere schreef vorige week dat “het Jodendom de banken, de wereldeconomie en de regering controleert”. In andere schrijfsels die nu zijn opgedoken stelt ze zelfs dat een groep Joden samenwerkten met Hitler in de massamoord op 6 miljoen Joden tijdens WOII.

Zowel de katholieke kerk als de evangelische wereld in ons land reageren met grote verontwaardiging. Het staat buiten kijf dat veel christenen dit soort beweringen in hun midden niet dulden, zo blijkt uit de talrijke reacties die we mochten ontvangen.

Ondertussen heeft het Forum der Joodse Organisaties klacht neergelegd bij het Centrum Gelijke Kansen, dat het incident alvast ernstig neemt.

De politieke partij ‘Vrije Christen Democraten’ heeft evangelische roots en ontstond uit onmin met de standpunten van de CD&V. Jonkheere is een voormalige lerares protestantse godsdienst uit Brugge.

WOLF IN SCHAPENVACHT
“Ik ben Joods Actueel dankbaar dat ze deze extremistische anti-Joodse wolf in schapenvacht ontmaskert”, aldus Louis Coppens, een bestuurslid van Christenen voor Israël België. Coppens zegt helemaal niet verwonderd te zijn over de schandalige uitspraken van de VCD-voorzitter. “Vorig jaar waren er al soortgelijke uitspraken van haar, toen ze het onderwerp op de website van VCD ‘Niet al wat Jood is, is goed’ behandelde en waarbij ze ter staving van haar inzichten verwees naar auteurs die dicht aanleunen bij notoire holocaustontkenners.”

Advertentie

Wout van Wijngaarden, de bekendste predikant in evangelisch Vlaanderen liet dit weekeinde onmiddellijk zijn naam verwijderen uit het aanbevelingscomité van de VCD. Van Wijngaarden, die ook doceert aan de ETS Vlaanderen, geeft met zijn actie een bijzonder sterk signaal, waarmee hij de verontwaardigde en verontruste Joden in ons land een hart onder de riem steekt.

NIEUWE ARTIKELS DUIKEN OP
Ondertussen doken nieuwe antisemitische schrijfsels op van Jonckheere. Zo publiceerde ze vorige maand een artikel (link) waarin ze schrijft dat Joden door het invoeren van het kredietstelsel en het innen van rentes, veel geld en macht in handen kregen. “Geleidelijk aan trekken ze [de Joden, nvdr] alle financiële en economische macht naar zich toe en gebruiken ze de media om hun koers kracht bij te zetten”. En die koers is, althans volgens het evangelie van Agnes Jonckheere: “het afbreken van alles wat de samenleving vorm gaf: de natuurlijke orde, de cultuur en de beschaving”.

Naast haar uiteenzettingen over Joden als wereldheersers aarzelt Jonckheere niet om de geschiedenis van de Holocaust te herschrijven: “De Jewish Agency heeft sowieso geen schone handen en liet haar ‘broeders’ in de Tweede Wereldoorlog ondanks vele hulpvragen willens en wetens ’aan het gas’ gaan. De Europese Sefardische Joden moesten geëlimineerd worden. Toen was er reeds een rivaliteit tussen de zionistisch gezinde Asjkenazische Joden en de judaïsten. Zij werkten samen met de nazi’s aan de Holocaust van de Joden. Het oorspronkelijk Judaïsme moest volgens hun agenda geëlimineerd worden”.

Als bronvermelding voor bovenstaande stelling geeft Jonckheere in een voetnoot onderaan nog het volgende mee: “Zionisten werkten samen met de nazi’s inzake holocaust Joden. Schrijver onbekend. Vele bronnen” (sic).

PLAATSVERVANGEND SPIJT
John van der Dussen,
lid van het comité dat het felgesmaakte Vredesfestival organiseert, laat per mail weten: “Hoewel een nadere reactie vanuit de evangelische gemeenschap zeker gepast is, wil ik mij als evangelisch christen nu reeds volkomen distantiëren van deze denkbeelden. Voor mij passen haar uitspraken niet in het kader van een christelijke partij, maar in complottheorieën van neo-nazi’s. Ik wil hierbij plaatsvervangend mijn spijt uitdrukken dat uit naam van een christelijke partij dergelijke uitspraken werden gedaan, en verzeker u dat zij zich hiermee volledig isoleert ten opzichte van haar evangelisch-christelijke achterban.

 

KATHOLIEKE REACTIE

Vicaris Hoet (links) bij het Israël Vredesfestival
Vicaris Hoet (links) bij het Israël Vredesfestival
Advertentie

Hendrik Hoet, de Antwerpse bisschoppelijke vicaris, noemt de tekst van Jonckheere een “samenraapsel van pathologische complottheorieën”.  Hij verwees in een reactie aan Joods Actueel naar het “Tweede Vaticaans Concilie waarin de Rooms-katholieke Kerk in haar officiële leer afstand heeft genomen van alle vormen van antisemitisme. Ik betreur dan ook dat zo’n lichtzinnige en onverantwoorde opinies onder een ‘christelijk’ etiket worden verspreid.”

Dat vicaris Hoet deze verklaring als officiële vertegenwoordiger van de katholieke kerk overmaakt wordt door de Joodse gemeenschap als het zoveelste bewijs ervaren van zijn oprechte vriendschap en verbondenheid met hun gemeenschap.

DOLKSTEEK IN ONZE RUG
Francis Renneboog,
de voorzitter van de Belgische Evangelische Coalitie voor Israël en de voormalige voorzitter van de Federale Protestants-Evangelische Synode contacteerde onze redactie. “Dit is niet anders te omschrijven als een dolksteek in onze rug. Terwijl er ons juist alles aan gelegen is om een goede relatie met onze joodse landgenoten te onderhouden komt dit hard aan. Niettegenstaande we net proberen in ons land een tegengewicht tegen de eenzijdige beeldvorming over Israël te geven durft deze dame dit soort berichten wereldkundig te maken. Ik ben diep geschokt om iemand uit onze eigen kringen dit te horen vertellen. Ik heb de telefoon genomen en een half uur met Jonckheere gepraat in een poging om haar tot andere inzichten te bewegen maar ze is werkelijk voor geen enkele rede vatbaar.”

UPDATE 8/4/2014 De Vrije Christen Democraten  VCD wijzigde begin 2014 de naam van de partij in Vlaamse Christen Partij VCP. De partij VCD wijzigde vervolgens de naam met terugwerkende kracht ook op Facebook en labelde al haar eerdere publicaties tot 2009  op leugenachtige wijze met de nieuwe partijnaam Vlaamse Christen Partij VCP.  Agnes Jonckheere gaat onverminderd verder met het verspreiden van haar antisemitisch gedachtengoed.