Voorzitster VCD, Agnes Jonckheere, neemt ontslag na antisemitische teksten maar slaat geen mea culpa

vcd
Voorzitter-af Jonckheere: “Commotie was sterk overdreven”

Agnes Jonckheere, heeft ontslag genomen als voorzitster van de Vlaamse Christen Democraten. Dat gebeurde na de onthullingen in Joods Actueel over verschillende antisemitische teksten. Jonckheere zelf begrijpt de commotie nog steeds niet, zo blijkt uit haar reactie vandaag in de krant Het Nieuwsblad (link).

Zo lezen we in het artikel in deze krant: “Hoewel ze beseft dat haar uitspraken kwetsend kunnen overkomen bij de nabestaanden van joodse slachtoffers, slaat ze geen mea culpa. ‘Ik denk dat er enerzijds zaken misbegrepen zijn en dat de commotie anderzijds sterk overdreven is. Tegenwoordig mag je het woord jood niet meer in de mond nemen of je wordt beschuldigd van antisemitisme’”.

Jonckheere vroeg een Recht van Antwoord aan Joods Actueel dat wij hier publiceren:

Geachte redactie,

Ik ben naar aanleiding van een gesprek met mijn leiders beslist om alle teksten terug te trekken in verband met de Joden, die de Joden in een negatief daglicht zetten. Ze zijn niet meer te vinden op de VCD-site.

Advertentie

De korte tekst brengt onze boodschap niet duidelijk over omdat de partij Jobbik inderdaad nazistisch is. De uitvoerige tekst is te weinig genuanceerd en ik besef dat ik joden hierbij gekwetst heb. Is het mogelijk uw berichten in te trekken in Joods Actueel. Dit maakt het me mogelijk om verder te functioneren binnen VCD. We zouden in de toekomst vooral de Joden van de Thora in het daglicht stellen. Hierbij zal onze liefde voor het Joodse volk tot uiting komen.

Dank voor uw begrip.
Agnes Jonckheere

Ziehier de reactie van onze hoofdredacteur op dit schrijven

Mevrouw Jonckheere,

Wij hebben uw email ontvangen. Zoals u weet is Joods Actueel in de eerste plaats een persorgaan en zijn gepubliceerde berichten ter informatie van onze lezers en kunnen dus in geen enkel geval op verzoek van derden verwijderd worden.

Trouwens, de informatie in onze artikels maken nu mede het voorwerp uit van een onderzoek tegen u vanwege het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestijding (CGKR) nadat het Forum der Joodse organisaties een klacht tegen u heeft ingediend. Het CGKR is  bevoegd om deze klacht met burgerlijke partijstelling over te maken aan de bevoegde onderzoeksrechter. Om het onderzoek niet te hinderen kunnen wij geen artikels verwijderen.

Tevens merk ik op dat u uw artikels heeft verwijderd onder druk van anderen maar ook dat u in uw mail geenszins uw absurde beschuldigingen en beledigingen over Joodse samenzwering met de nazi’s en andere werelddominantietheorieën terugtrekt. U beseft kennelijk niet eens dat dit soort statements de kern uitmaakten van nazipropaganda geschreven door niemand minder dan Adolf Hitler zelve.

Advertentie

Dat uw functioneren als voorzitter binnen VCD in gedrang komt is een gevolg van uw eigen handelen en niet van onze publicatie, en is enkel verheugend. Wij zullen de Joodse gemeenschap in Griekenland en Hongarije aanbevelen om antisemitische publicaties van Jobbik en Gouden Dageraad op dezelfde manier aan de kaak te stellen in de hoop dat ook daar leiders met soortgelijk gedachtegoed niet langer getolereerd worden.

In uw aangekondigde publicaties over “Thoragetrouwe” Joden hebben wij niet het minste vertrouwen want u bevestigt daarmee enkel het vasthouden aan uw ideeën.Trouwens het vaststellen van Thoragetrouwheid laten wij zelfs liever aan de meest vrijzinnige Jood over dan aan anderen.

Ik kan enkel maar hopen dat u zich bezint over uw schrijfsels, u zou hiervoor enkele jaren moeten terugtreden in de anonimiteit om u te verdiepen in de historische werkelijkheid door boeken over de Tweede Wereldoorlog te lezen. Hopelijk kan dat uw ziel nog helpen. Ik zal in elk geval voor u bidden.

Met passende gevoelens,
Michael Freilich, hoofdredacteur Joods Actueel

Van een lezer kregen wij volgende lezersbrief:

Hier mijn reactie op de artikels van Agnes Jonckhere. Met deze distantieer ik me van Mw. Jonckhere en de VCD. Weet dat wij nog steeds achter Israël en het Joodse volk staan. Shalom
John & Rolande Van Herck

> Beste Agnes,
>
> Ik kreeg dit onder ogen, hier mijn reactie:
>
> eens te meer heb je weer je laten gaan in je uitspraken tegen Joden. Dit is niet de eerste keer dat ik je erop wijs dat je houding tegenover God’s volk verkeerd is. Laatst was toen we in Brugge rond de tafel zaten en je het weer eens had over de Rothschilds, Goldman Sachs, de Rockefeller, Warburg en de macht die de joden hebben in de financiële, politieke en religieuse wereld.
>
> Wanneer zul je begrijpen dat je door jouw houding en de uitspraken die je doet over God’s volk regelrecht tegen God zelf ingaat??? God zelf heeft in Zijn woord gezegd : “Wie U zegent zal Ik zegenen, wie jou vervloekt zal ik vervloeken.” Lees er Genesis maar eens op na. Wil je echt onder God’s vloek komen??? Bedenk dat op zulke manier kwaadspreken gelijkstaat met vervloeken. Bedenk ook dat de uitspraken die je gedaan hebt dezelfde zijn die in het Duitsland van Hitler, in Rusland, Polen, Spanje en noem maar op, pogroms hebben op gang gebracht en uiteidelijk de Holocaust!! Wil jij verantwoordelijk zijn voor zulke gruweldaden voortvoeiend uit jouw uitspraken???? Ook al krijgt er maar één mens door jouw uitspraken antisemitische gevoelens heb je eigenlijk al een Holocaust gecreeërd.
>
> Heb je ook nooit in God’s woord gelezen dat je moet bidden voor de vrede van Jeruzalem opdat het je goed gaat??
>
> Bedenk ook dat alle mensen die lid zijn van de VCD, nu door ieder die jouw uitspraken heeft gehoord/gelezen over dezelfde kam als jij zullen geschoren worden, wil je echt dat er over alle VCD leden gedacht wordt als antisemieten????
>
> Wat ons betreft kan je mij en mijn vrouw afschrijven van de ledenlijst van VCD, ik wil helemaal net vereenzelvigd worden met een partij waarvan de voorzitter zulke uitspraken doet.

> Tot slot wil ik je er op wijzen dat Jezus van Nazareth een JOOD was!!!

UPDATE De Vrije Christen Democraten  VCD wijzigde begin 2014 de naam van de partij in Vlaamse Christen Partij VCP. De partij VCD wijzigde vervolgens de naam met terugwerkende kracht op Facebook en labelde al haar eerdere publicaties tot 2009  op leugenachtige wijze met de nieuwe partijnaam Vlaamse Christen . Agnes Jonckheere gaat onverminderd verder met het verspreiden van haar antisemitisch gedachtengoed.