“Jodendom controleert banken, regering en wereldeconomie”: Voorzitster Vrije Christen Democraten

vcd
Agnes Jonckheere, voorzitster van VCD

Dat antisemitisme op sommige plaatsen nog welig tiert is geweten. Met enige vanzelfsprekendheid neemt men aan dat Jodenhaat zich onderaan de maatschappelijke ladder situeert. Maar het volgende frappante voorval illustreert dat dit niet altijd het geval is. Neem nu, Agnes Jonckheere, de voorzitster van de politieke partij Vrije Christen Democraten (VCD) uit West-Vlaanderen, zij houdt een openlijk antisemitisch discours aan dat wij niet (meer) voor mogelijk hielden.

Jonckheere reageert op een opiniestuk van onze hoofdredacteur op de website van de VRT over de anti-Joodse protesten van Jobbik in Hongarije. Ze schrijft in een e-mail aan onze redactie en op Facebook dat het daar gaat om:

“Een terechte verontwaardiging over een specifieke groep Joden… een kleine minderheid, enkele Joodse families, die het monopolie hebben over de bankenwereld, het IMF een die mee de oorzaak zijn van de financiële crisis in Europa.”

De voorzitster van de politieke partij vervolgt:

“We kunnen niet ontkennen dat de liberale Joden zichtbaar aanwezig zijn binnen het bankwezen en het bestuur van de multinationals. De namen Rothschild, Goldman Sachs, de Rockefeller, Warburg … zijn er niet onbekend. Door het invoeren van het kredietstelsel en het innen van rentes, krijgen ze veel geld en macht in hun handen.”

Advertentie

In de gekende stijl voegt Agnes Jonckheere er nog aan toe:

“Ik ben geen Jodenhaatster, geen antisemiete, maar iemand die graag ziet dat gerechtigheid geschiedt.

Verder vindt ze dat de link met het antisemitisme van de nazi’s niet gemaakt mag worden:

“De protesten die in Hongarije en Griekenland plaatsvonden tegen de Joodse bankenelite, is van een heel andere orde. Die woede is gericht tegen ‘het Jodendom dat de banken, de regering en de wereldeconomie controleert’.”

Soort zoekt soort

Jonckheere plaatste deze tekst zonder verpinken ook op haar Facebookaccount. Dat levert meteen een reactie op van een bevriend facebookgebruiker:

“Als de echte Joden die ook tegen de zionisten joden zijn, als die beginnnen meelopen in de stoet kunnen die evil joden hun niet meer wegsteken achter hun zelfgecreerde slachtofferrol van de holocaust die zij gefinancierd hebben… Moet wel toegeven wederom een strak plan van hun clubje, kon het zelf niet beter bedenken”!

Jonckheere laat de bezoeker weten dat ze deze reactie “leuk vindt”

Onbegrijpelijk

Advertentie

Wat wij niet kunnen begrijpen is hoe een dergelijk individu een politieke beweging kan aansturen die gerespecteerde sprekers kan uitnodigen op verschillende evenementen.

Kris Vleugels

, voorzitter van C’axcent (CD&V) en vice-voorzitter van de European Christian Political Movement, reageerde verbouwereerd tegen Joods Actueel en drukte ons op het hart dat de katholieke en protestante bewegingen zeker niet als antisemitisch mogen worden gezien:

“Hetgeen mij het meest stoort aan de redenering van dit soort extremisten is, dat er steeds een homogene bevolkingsgroep wordt geviseerd. Door de eeuwen heen is dat volk bijna steeds het Joodse volk geweest. Elk volk telt misdadigers, al dan niet met witte boord, maar ik hoor zelden of nooit spreken over “het Franse of Duitse complot”. Waarom zijn het steeds de Joden die van ongezonde macht achter de schermen en duistere complotten beschuldigd worden? Het lijkt wel een diabolisch complot tegen de Joden… Maar dat is ook niet nieuw: lees het Bijbelboek Esther en de Makabeeën en verdiep u in de Europese Middeleeuwen. En dan zwijgen we nog over het nazisme, dat weer helemaal terug is, ook bij ons in Europa.”

UPDATE 8/4/2014 De Vrije Christen Democraten  VCD wijzigde begin 2014 de naam van de partij in Vlaamse Christen Partij VCP. De partij VCD (Vrije Christen  wijzigde vervolgens haar naam met terugwerkende kracht ook op Facebook en labelde al haar eerdere publicaties tot 2009  op leugenachtige wijze met de nieuwe partijnaam Vlaamse Christen Partij VCP.  Agnes Jonckheere gaat onverminderd verder met het verspreiden van haar antisemitisch gedachtengoed.