Tertio haalt uit naar godsdienstonderwijsvoorstel De Gucht junior

Jean-Jacques De Gucht

Schending van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst zo omschrijft Peter Vandevyvere in zijn opiniestuk in het katholieke weekblad Tertio het voorstel waarmee Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) vergelijkende godsdienstwetenschap wil opleggen aan katholieke, protestantse en Joodse scholen in ons land. De politicus zwaait om zijn poging kracht bij te zetten met een advies van de Raad van State dat hiervoor een opening zou laten.

Maar volgens Vandevyvere is Mieke Van Hecke, de topvrouw van het katholiek onderwijs en zelf ook juriste, het daarmee volslagen oneens en wijst zij volgens hem terecht op een voorbarig positieve interpretatie van dat advies. “Volgens Vanhecke gaat De Gucht daarmee voorbij aan het advies van de Raad van State dat stelt dat er andere wegen mogelijk zijn om het doel te realiseren: een aanpassing van de vakoverschrijdende eindtermen bijvoorbeeld, of de integratie ervan in de leerinhoud van andere vakken zoals geschiedenis” aldus de Tertio-auteur die de actie van De Gucht omschrijft als een poging van de Open VLD’er om binnen te breken in het Vlaamse levensbeschouwelijke onderricht.

Het Gemeenschapsonderwijs dat er als de kippen bij was om het voorstel van De Gucht te implementeren in haar onderwijsbeleid zal met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gas moeten terug nemen. Vanhecke argumenteert terecht dat leerlingen in het gemeenschapsonderwijs, die ook kunnen vrijgesteld worden van elk levensbeschouwelijk vak, anders geen enkele kennis kunnen nemen van andere levensbeschouwingen.

Vandaar dat auteur Vandevyvere na lectuur van het advies van de Raad van State tot de conclusie komt dat De Gucht zijn voorstel tot decreet best kan opbergen. Het ziet er dus naar uit dat het Gemeenschapsonderwijs en het Stedelijk Onderwijs een andere oplossing moeten zoeken voor hun leerkrachten zedenleer die met een tekort aan uren kampen omdat steeds meer leerlingen in het officiële onderwijs godsdienstonderricht kiezen. Als de ideeën van De Gucht junior gevolgd werden konden die leerkrachten met deze lessen hun uren aanvullen. Niet dus, aldus Vandevyvere.