Nederlandse ChristenUnie in de bres voor koosjer slachten


Op donderdag is er een nieuw debat in de Tweede Kamer

Erika van Beek, een trouwe lezer van Joods Actueel schreef een brief naar de politieke partij in Nederland, ChristenUnie. Ze kreeg hierop een repliek die wij met onze lezers willen delen.

Den Haag, 15 juni 2011

Geachte mevrouw Van Beek,

Hartelijk dank voor uw mail aan de ChristenUnie, waarin u uw zorgen kenbaar maakt over de initiatiefwet van de PvdD waardoor het Joods ritueel slachten onmogelijk dreigt te worden. De ChristenUnie kan zich uw zorgen goed voorstellen; terecht stellen velen van u dat het in acht nemen van de spijswetten, met het ritueel slachten als belangrijk onderdeel, één van de peilers van het Joodse geloof is.

Advertentie

De PvdD wil het dierenwelzijn zwaarder laten wegen dan een fundamenteel mensenrecht en negeert daarmee het advies van de Raad van State, die het wetsvoorstel heeft ontraden omdat het de vrijheid van godsdienst onevenredig aantast. Een vrije geloofsbeleving is in Nederland een fundamenteel recht. De ChristenUnie is vanuit een diepe overtuiging een principieel verdediger van dit recht. Wij zijn er bovendien van overtuigd dat het verbeteren van dierenwelzijn met geringere maatregelen dan een wettelijk verbod kan worden bereikt. Dierenwelzijn kan ook binnen de grenzen van de godsdienstvrijheid worden verbeterd. Het is daarom onnodig om het gelovigen in Nederland, waaronder veel Joden, onmogelijk te maken hun geloof vrij te beleven.

Graag verwijzen we u voor meer informatie naar de bijdrage van de ChristenUnie aan het Kamerdebat van 13 april jl. naar de website van de Tweede Kamer, www.tweedekamer.nl, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

Tevens verwijzen we u naar een artikel van de hand van onze woordvoerder bij dit debat, Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, in de Volkskrant van 13 april jl. U kunt dit artikel ook vinden via: http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/479181/363763/Wiegman-in-de-Volkskrant-verbod-onverdoofd-ritueel-slachten-te-rigoureus.html

Morgen wordt er hierover een hoorzitting gehouden in de Kamer, mede op initiaitef van de ChristenUnie. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en we hopen van harte op een goede uitkomst.

Met vriendelijke groet,

Fractie ChristenUnie Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
e-mail christenunie@tweedekamer.nl