Voorzitter moslimexecutieve bestempelt Joodse spreuk als islamitische boodschap

Tijdens de 9/11 herdenking in de Brusselse kathedraal heeft de vertegenwoordiger van de moslimexecutieve de tekst “Wie een mens doodt, doodt de mensheid” uit de Talmoed geciteerd maar gezegd dat het om een tekst uit de Koran ging. “Ik was verbaasd om dit te horen” aldus de lezer die ons hierover berichtte en zich afvroeg “of de meest bekende spreuk uit de talmoed dan ook in de koran staat”?

We keken het na en ja het staat vast dat de geciteerde tekst “Wie een mens doodt, doodt de mensheid” wel degelijk in de koran wordt aangetroffen maar dan wel als een bericht voor “de kinderen van Israël”.

Doordat Semsettin Urgulu het desbetreffende vers onvolledig citeerde bleef de Joodse orgine van de meest bekende spreuk uit de talmoed voor de toehoorders in de kathedraal verborgen en leek het alsof dit een oproep was voor moslims.

Het volledige koran vers luidt immers: “Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.”

Advertentie

Voor alle duidelijkheid nog dit: in zijn toespraak maakte de voorzitter van de moslimexecutieve wel gewag van het feit dat deze tekst ook in “andere religies voorkomt”. Dat is in dit geval echter een understatement te noemen.

Onze lezer replikeerde dat hij het betreurt dat de Semsettin Urgulu niet koos voor een toepasselijk vers uit de koran voor deze plechtigheid en zei: “Er staan toch mooie verzen genoeg in de koran om uit te citeren”.