Gemeenschap in diepe rouw na overlijden dokter Roger Rappaport

De Joodse gemeenschap van Antwerpen en ver daarbuiten is in diepe rouw na het overlijden van dr. Roger Rappaport die in de loop van de namiddag na een slepende ziekte van ons is heengegaan. Dokter Rappaport werd zeventig jaar en laat zijn echtgenote Nicole en drie kinderen Valerie, Muriel en Manuel achter. Hij stond in zeer hoog aanzien bij de ganse Joodse gemeenschap en bij iedereen die hem ooit mocht ontmoeten.

De begrafenis zal plaats hebben op donderdag 6 oktober om 14.00 uur, de samenkomst is voorzien om 13.45 uur in de Terliststraat 35 te Antwerpen

Joods Actueel zal in de volgende editie van het magazine – op 12 oktober – een uitgebreid in memoriam publiceren.