Israëlische en Joodse artsen congresseren in Europees Parlement

Maandagavond werd in het Europees parlement in Brussel een tentoonstelling geopend over de invloed van Joodse medici en verwezenlijkingen van  Israelische artsen tijdens de voorbije eeuw. De ingehuldiging gebeurde in het bijzijn van EU-parlementsleden Miroslav Mikolasik en Charles Tannock.

Deze tentoonstelling vormde de afsluiter van een tweedaags Europees congres van de Israeli Medical Association World Fellowship (IMA) ter gelegenheid van hun 100ste verjaardag. Het IMA is de opvolger van de Hebrew Medicinal Society uit 1911 en groeide uit tot een koepelorganisatie die niet alleen een wetenschappelijke rol vervult maar ook als de Israëlische “Orde van Geneesheren” functioneert.

De afdeling, World Fellowship, staat ook aan niet-Israelische dokters toe zich te associeren en verzorgt, naast congressen, ook de uitwisseling van  resultaten van wetenschappelijk onderzoeken.

Het initiatief voor dit congres en tentoonstelling lag bij dr. Willy Lipschitz, de Antwerpse voorzitter van de Europese afdeling van het IMA World Fellowship. Met het congres wou dr. Lipschutz vooral duidelijk maken hoe het IMA inspeelt op de wereldwijde problemen in onze huidige samenleving.

Bijzondere aandacht ging naar het opleidingsprogramma “Tropische ziekten in Ethiopië” Daarnaast stond ook de integratie van medici uit de voormalige Sovjetrepublieken op de congresagenda.

“Israël en Israëla gezond en wel geboren in Haiti”

Een absoluut hoogtepunt tijdens de bijeenkomst vormde de presentatie van kolonel dr. Avi Abargel, een arts die deelnam aan de Israëlische hulpmissie na de aardbeving  in  Haïti. Dokter Abargelliet weten hoe, dankzij een snel uitgezonden team van experten, en met het inzetten van 121 soldaten het medisch materiaal snel operationeel was ter plaatse.

Daarmee waren de Israëli’s de eersten om een veldhosptaal op te richten na de ramp. De enige Joodse familie ter plaatse gaf logistieke ondersteuning waardoor gewonden per bus konden vervoerd worden naar het veldhospitaal. De vrouw die na een paar uur in het Israëlische veldhospitaal beviel van een zoontje noemde hem uit pure dankbaarheid “Israël”, een feit dat ook de Vlaamse pers haalde. De Israëlische arts wist te vertellen dat in hun hospitaal een paar dagen later een meisje werd geboren dat met de welluidende naam “Israëla” door het leven zal gaan.