Editorialist Luc Van Der Keelen in Het Laatste Nieuws: “tijd voor doorlichting Centrum Gelijke Kansen”

Schokkend antisemitisme is de titel van het editoriaal van Luc Van Der Keelen dat vandaag verscheen in de grootste krant van het land, Het Laatse Nieuws. Wij mogen dit stuk van de auteur overnemen op onze website.

Schokkend antisemitisme
Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding heeft het al langer dan vandaag aan de stok met de joodse gemeenschap in ons land. Dat gaat verder dan de angry young men van het tijdschrift ‘Joods Actueel’, die hun gemeenschap met niet-aflatende ijver verdedigen. Nee, ook klassieke vertegenwoordigers van die joodse gemeenschap kijken met argwaan naar het Centrum, inbegrepen naar de directeur zelf, die ze verdenken van verregaande sympathie voor de Palestijnen.

Wat er ook van zij, het Centrum baadt in een sfeer van vooringenomenheid, waarbij de joodse gemeenschap de indruk heeft dat er met twee maten en gewichten wordt gemeten. Het incident met een medewerkster van Turkse origine die vormingscursussen diversiteit geeft, ook aan politiemensen, komt daardoor zeer ongelegen voor het CGKR. Het gaat hier niet om spijkers op laag water, maar om een betrouwbare officier van de politie, die geschokt was door de clichématige en daardoor vooringenomen benadering van joodse mensen, één van de elementen van latent antisemitisme.

Er is geen verontschuldiging voor opmerkingen als ‘joden die zich alles kunnen permitteren omdat ze geld en macht hebben’ en die het verleden exploiteren om ons in België een schuldgevoel aan te praten, voor iets waar we zogezegd niets mee te maken hadden. Alsof er hier geen jood is vervolgd, weggevoerd en gestorven in de concentratiekampen. Schokkend is het juiste woord. Het is in niets overdreven. Of die mensen nu sympathiseren voor hun geestesgenoten in Israël, is daarbij niet eens van belang. De vraag is nu of
het Centrum goed geplaatst is om een zelfreinigend onderzoek te voeren, om als betrokken partij zichzelf en zijn werking te onderzoeken.

Luc Van Der Kelen

Als medewerkers dat soort taal gebruiken voor mensen van bij ons, die nooit in hun leven iemand kwaad hebben gedaan, dan moet worden nagaan of de screening en aanwerving van personeel bij het Centrum wel toereikend is. Het wordt tijd dat de bevoegde minister deze instelling laat doorlichten. Een centrum tegen racisme moet onbesproken zijn. Daar mag geen zweem van vooringenomenheid rond blijven hangen.

Advertentie