Forum der Joodse organisaties (FJO) en Consistorie van België persbericht

Het Forum der Joodse Organisaties en het Centraal Israëlitisch Consistorie van België verzonden een gezamelijke verklaring over de werking van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding.

Persbericht 13/12/2011 Werking van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen

In het licht van antisemitische incidenten van de laatste maanden waar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen maatregelen had moeten treffen, herbevestigen het Centraal Israëlitisch Consistorie van België en het FORUM der Joodse Organisaties dat de werking van het Centrum zou moeten worden herzien. De Joodse gemeenschap werd al eerder bij de minister van gelijke kansen Joelle Milquet ontvangen met een beklag betreffende de werking van het Centrum.

Minister Milquet had oor naar de problemen die de Joodse Gemeenschap aankaartte maar zei dat ze als minister van lopende zaken in deze geen stappen kon ondernemen.

In de nazomer heeft het FORUM in alle discretie contact genomen met de directie van het Centrum om de situatie te bespreken en om oplossingen te vinden, maar jammer genoeg zonder gevolg.

Advertentie

Het Centraal Israëlitisch Consistorie en het FORUM der Joodse Organisaties verwachten dat de minister met volledige bevoegdheden stappen zal ondernemen om de visie en de werking van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen te herzien.

Voor info:Centraal Israëlitisch Consistorie van België
Professor Julien Klener 02/5122190

FORUM Der Joodse Organisaties
Eli Ringer 0475/866191