Centrum Gelijke Kansen gaat achter klokkenluider aan [audio]

Jozef De Witte (rechts) eerder deze maand naast Lucas Catherine in Daarkom

Het Centrum Gelijke Kansen dient een klacht in bij de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie (AIG) tegen politiecommissaris David Vroome. Vroome is de klokkenluider die eerder deze week gewag maakte van antisemitische opmerkingen door een lesgeefster van her Centrum.

De organisatie pikt de beschuldigingen echter niet en gaat nu in de tegenaanval, meer nog, ze stelt zelf “de houding van Vroome als politiecommissaris in vraag”, aldus de krant De Standaard.

Dit is wel zeer opmerkelijk aangezien het Centrum eerder toegaf dat de “uitspraken ontegensprekelijk fout waren” maar toch niet antisemitisch bedoeld waren. Er is dus wel iets aan de hand geweest en het subjectief gevoel van commissaris Vroome was dat de uitspraken WEL over de schreef gingen. Net daarom heeft hij melding gemaakt van het incident aan het Centrum dat hem nu hiervoor bedankt door de man zelf aan te vallen.

Laster en eerroof

Commissaris Vroome laat het hier niet bij en heeft vandaag een strafrechterlijke klacht neergelegd voor racisme bij de politie, “aangezien het Centrum duidelijk aantoont dat het partijdig is in deze zaak. Vroome heeft ook klacht neergelegd tegen Edouard Delruelle voor laster en eerroof  nadat die in de pers had gezegd dat Vroome een “oneerlijke en kwaadwillige weergave” van de feiten gaf.

Joods Actueel kon ondertussen ook met een tweede hooggeplaatste politiecommissaris spreken die aanwezig was op de cursus en die bevestigde de versie van de feiten van David Vroome, namelijk dat de medewerkster van het Centrum, een vrouw van Turkse origine, antisemitische uitspraken deed door te stellen dat “Joden zich alles kunnen permitteren vanwege hun financiële macht en omdat zij steeds weer met de geschiedenis (Holocaust, nvdr.) komen aandraven”.

Joods Organisaties
Naast het Joods Forum (lees reactie) heeft nu ook de franstalige Joodse koepelvereniging, CCOJB, ontzet gereageerd. Het CCOJB vindt de procedures die het CGKR nu onderneemt tegen Vroome “onaanvaardbaar”.

Advertentie

Gantman eist ontslag Centrumleiding
Auteur van het boek “het Gespleten Geweten“, André Gantman stuurde ons volgende reactie.

Het optreden van het Centrum Gelijke Kansen (CGKR) verwondert mij geenszins. Reeds geruime tijd dient men vast te stellen dat het Centrum een afstandelijke of lakse houding aanneemt ten aanzien van het antisemitisme. Dat werd ook duidelijk in de  verf gezet door Johan Leman voormalig directeur van het CGKR deze zomer in een opiniestuk voor de krant De Morgen. Uiteraard handelt het tewerkgestelde personeel volgens de filosofie van de leiding. Het is thans hoogtijd dat de huidige leiding ofwel zelf ontslag neemt ofwel de laan wordt uitgestuurd zoniet dreigt het Centrum zelf als overheidsinstantie in de strijd tegen alle vormen van racisme iedere geloofwaardigheid te verliezen.

Gisteren vroegen MR-parlementsleden Alain Destexhe en Viviane Teitelbaum eveneens het ontslag van Edouard Delruelle, vice directeur van het Centrum.

Hoor Vroome zelf aan het woord
Inspecteur Vroome gaf gisteravond volgend interview aan de Brusselse Radio Judaica. Eerst komt Edouard Delruelle aan het woord, beluister hier: [audio:https://joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/12/radiojudaica.mp3]

Open oorlog
Het is nu dus duidelijk open oorlog tussen de Joodse verenigingen en het Centrum Gelijke Kansen. Hiervoor werd trouwens al in 2004 gewaarschuwd bij de aanstelling van De Witte, zoals blijkt uit volgend artikel (klik voor groter beeld)