Nederlandse senaat stemt TEGEN verbod op ritueel slachten

Het plan waarmee Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) een einde wilde maken aan het onverdoofd -ritueel- slachten, sneuvelt in de Eerste Kamer. Joodse organisaties in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, reageren opgelucht.

De Eerste Kamer bevestigt dat het wetsvoorstel ingaat tegen de godsdienstvrijheid. Het debat is gevoerd over de essentie van de vraagstukken: de grondwettelijke godsdienstvrijheid, de houdbaarheid jegens het EVRM en de uitvoerbaarheid van de wet.

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) verraste Thieme door dinsdagavond met een alternatief te komen voor het verbod. Hij wil afspraken maken met de religieuze organisaties om het welzijn van de dieren die worden geslacht te verbeteren. Dat kan denkt hij door meer eisen te stellen aan de slachters, te benoemen hoeveel halssnedes een dier mag hebben en een uiterste tijd te bepalen dat een dier bij bewustzijn mag zijn. Ook wil hij afspraken maken over het aantal dieren dat geslacht moet worden.

Reactie van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, de Joodse Gemeente Amsterdam en het Centraal Joods Overleg

Advertentie

De Nederlandse Joodse gemeenschap zal nu een periode van onrust kunnen afsluiten. Deze onrust ontstond niet alleen bij Joden die uitsluitend kosjer geslacht vlees consumeren, maar ook bij andere leden van de Joodse gemeenschap die zich in hun identiteit aangetast voelden, omdat het Joods religieuze slachten een intrinsiek onderdeel uitmaakt van de Joodse levensweg.

Vrijheid van godsdienst is een groot goed, een eeuwenoude verworvenheid van de Nederlandse samenleving. De Eerste Kamer heeft dit onderkend en voorkomen dat een wetsvoorstel dat hier inbreuk op maakt wet zou worden. Wij zijn daarbij verheugd dat de Eerste Kamer daarbij ook de onuitvoerbaarheid van het wetsvoorstel in zijn overwegingen heeft betrokken en het belang van reële wettelijke waarborgen heeft onderkend.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, dat verantwoordelijk is voor de kosjere slacht, zal zich blijven inzetten om deze ongestoord, zorgvuldig en met oog voor dierenwelzijn uit te voeren, en ziet de samenwerking met de Minister om binnen de grenzen van de religieuze praktijk te zoeken naar verbetering van het dierenwelzijn vol vertrouwen tegemoet.

Ronnie Eisenmann (voorzitter Joodse Gemeente Amsterdam): “Wij delen de zorg voor dierenwelzijn, en in die zin hebben wij respect voor de inzet van Mevrouw Thieme. Onze uitnodiging aan haar om te praten over de mogelijkheden blijft dan ook bestaan. Een categorische afwijzing van de Joodse rituele slacht is echter in tegenspraak met de vrijheid van godsdienst, zoals zij ook zelf erkent. Wij zijn dan ook opgelucht dat de Eerste Kamer met ons wil kijken naar verbetering van dierenwelzijn, maar de wet Thieme niet zal steunen”.