Beroep bij Grondwettelijk Hof tegen verbod op ritueel slachten

Het Coördinatiecomité van Joodse organisaties van België (CCOJB), de Belgische tak van het Joods Wereldcongres en het Europees Joods Congres, trekt samen met enkele Joodse burgers naar het Grondwettelijk Hof tegen het verbod op ritueel slachten. Dat verbod werd afgelopen zomer zowel in Wallonië als in Vlaanderen uitgevaardigd.

In een persbericht schrijft het CCOJB:

Ook het Brusselse parlement overweegt momenteel zo’n verbod. Als ook dat er komt, kan er nergens in België nog worden geslacht volgens de Joodse voorschriften en kan er in ons land dus ook geen koosjer vlees meer geproduceerd worden.

Volgens de Joodse gemeenschap is het ritueel slachtverbod in strijd met de mensenrechten en met het Europees recht. Zij klaagt aan dat Wallonië en Vlaanderen van een eeuwenoud Joods ritueel een strafrechtelijk vergrijp maken en dat de regio’s het de Joden zo goed als onmogelijk maken om nog koosjer te eten.

Advertentie

Het ritueel slachtverbod valt met name niet te rijmen met de godsdienstvrijheid. Bovendien is het discriminerend, omdat de Waalse en Vlaamse wetgevers, in naam van het dierenwelzijn, hun pijlen enkel en alleen richten op een gebruik van een minderheidsgroep. Praktijken die minstens even schadelijk zijn voor dieren, maar die de meerderheid van de bevolking aanvaardbaar vindt, laat de wetgever daarentegen ongemoeid.

De Joodse gemeenschap wil terug naar de situatie van vóór het verbod, toen de wet in een uitzondering voorzag op het verdoofd slachten voor religieuze slachtingen.

De voorzitter van het CCOJB, Yohan Benizri:

“We moeten terug naar de situatie die voorafging aan het nieuwe decreet, omdat toen de godsdienstvrijheid van bepaalde burgers werd beschermd zonder dat de rechten van de bevolking in haar geheel werden aangetast. Nu wordt een praktijk van welbepaalde burgers eenzijdig verboden. De vernietiging van die discriminerende maatregel zal het evenwicht herstellen, zoals het betaamt in een rechtvaardige en inclusieve samenleving.”

De Joodse gemeenschap kan niet genoeg benadrukken dat respect voor het dier centraal staat in de Joodse religie.

De voorzitter van het CCOJB, Yohan Benizri:

“Dit vernietigingsberoep staat ons toe om in de verf te zetten hoe belangrijk het dierenwelzijn is, niet alleen volgens de wet, maar ook binnen de Joodse traditie. Gedurende het hele leven van het dier, tot op het moment dat het wordt geslacht, staat het welzijn van het dier voorop in het Jodendom. De Joodse gemeenschap betreurt dan ook ten zeerste dat zij met de vinger wordt gewezen, hoewel ze dezelfde fundamentele waarden uitdraagt als haar medeburgers. We zullen aantonen dat de bekommernis om het dierenwelzijn niet onverenigbaar is met een goed omkaderde toelating om ritueel te slachten.”

Advertentie