“Verbod op slachten is illegaal” advies advocaat generaal bij Europees hof

De (onverdoofde) jacht mag in Vlaanderen trouwens wel van de overheid

In een niet bindend advies aan het Europees Hof van Justitie poneert Advocaat Generaal, Gerard Hogan, dat het Vlaamse en Waalse verbod op religieuze slacht niet strookt met het Europees recht waarin de vrijheid van Geloof wordt gewaarborgd.

Het advies is niet bindend maar in de meeste gevallen worden de grote lijnen daarvan gevolgd door de rechtbank. De finale uitspraak wordt verwacht over enkele weken.

Het CCOJB, de Franstalige koepelvereniging van Joodse organisaties stuurde volgend persbericht:

Religieus slachten in de Europese Unie: Vlaanderen en Wallonië schenden het Unierecht door religieus slachten te verbieden, zegt Advocaat-Generaal Hogan. – Het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB) is hoopvol

Deze ochtend gaf de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn advies over de vraag of Vlaanderen en Wallonië (en, bij uitbreiding, andere Europese lidstaten) de in het Unierecht vervatte uitzondering voor religieus slachten betekenisloos mogen maken door religieus slachten regelrecht te verbieden. Het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België argumenteert dat een dergelijk verbod onverenigbaar is met het Unierecht.

Advertentie

De Advocaat-Generaal steunt de interpretatie van het CCOJB en adviseert het Hof van Justitie om de beoordelingsruimte van de lidstaten te beperken.  

Yohan Benizri, de voorzitter van het CCOJB en de vicevoorzitter van het Europees Joods Congres en het Joods Wereldcongres, verklaart: “De Europese Unie, die wij een warm hart toedragen, kan niet toestaan dat een religieuze vrijheid compleet ondergraven wordt. De kracht van een democratie wordt in de eerste plaats afgemeten aan de manier waarop zij haar minderheden behandelt; niemand kan de integratie van onze gemeenschap in Europa in vraag stellen. Ik wil graag geloven dat ook het Hof van Justitie onze redenering zal volgen in deze zaak.”

De conclusie van de Advocaat-Generaal is belangrijk, maar niet bindend. De uitspraak van het Hof wordt verwacht over enkele weken. Daarna zullen de procedures hervat worden voor het Belgisch Grondwettelijk Hof.