Joden en moslims samen: “verbod op onverdoofde slacht is een discriminerende maatregel”

Rabbijn Yitzchak Eliezer Yakav toont hoe scherp het mes dient te zijn voor de koosjere slacht (Foto Kobi Gideon / Flash90)

“Op maandag 1 januari 2019 werd in de Vlaamse provincies van België het verbod op onverdoofd slachten van vee en gevogelte van kracht. Deze discriminerende maatregel treft zowel de grote islamitische als de joodse gemeenschappen in dit land”, schrijven de leiders van de European Muslim and Jewish Leadership Council in volgend persbericht.

Dat provincies in België met als hoofdstad Brussel, de zetel van Europese wetgeving, zo een antireligieuze wetgeving tot stand brengen is een belediging van Europese waarden, waarvan voortdurend wordt gezegd dat deze worden gekoesterd door de Europese lidstaten.

De uitspraak die steeds opnieuw door Europese leiders en politici wordt gebezigd ‘Europa zonder Joden is geen Europa is’ wordt niet meer dan een holle frase. Dit, tenzij de lidstaten van de Europese Unie nu verklaren dat er geen ruimte bestaat voor dit soort discriminatore maatregelen tegen onze burgers en eisen dat deze wet onmiddellijk wordt ingetrokken.

Het zijn niet alleen de islamitische en joodse gemeenschappen die hier het slachtoffer zijn van deze antireligieuze maatregelen.

Vrijheid van godsdienst is één van de onaantastbare pilaren waarop het naoorlogse Europa is gevestigd. Zo een inbreuk op vrijheid van godsdienst en vrijheid op religieus handelen brengt schade toe aan de totale Europese gemeenschap.

Advertentie

De islamitische en de joodse gemeenschap zullen hun religieuze verplichtingen niet verzaken.

Het is de buitenwereld daaromheen die getuige is van een verdere aantasting van respect voor religieuze overtuiging, voor levensbeschouwing, voor de diversiteit in de samenleving en voor de minderheden.

De geschiedenis van Europa toont dat zo een erosie van waarden bijzonder ongewenst is.

The European Muslim Jewish Leadership Council (MJLC) bidt tot de Allerhoogste dat het onze respectievelijke  gemeenschappen gegeven zal zijn hun vrijheid van religieus handelen te handhaven in een vrij en verenigd Europa tot zegen van haar eigen gemeenschappen en tot ver daar buiten.

Moefti Nedzad Grabus, co-voorzitter, Ljubljana

Opperrabbijn Pinchas Goldschmidt, co-voorzitter, Moscow

Rabbijn Lody B. van de Kamp, coördinator, Amsterdam

Advertentie

Imam Yahya Pallavicini, coördinator, Rome