Kentering in Arabische wereld na vredesakkoord Israël en Emiraten

De normalisering van de betrekkingen tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël is een enorme opsteker voor premier Benjamin Netanyahu en alle Israëlische burgers. Nu dit Arabisch land en Israël hun vredeswil omzetten in een overeenkomst komt daarmee naast Jordanië en Egypte een derde belangrijke speler op het veld die toont dat aan de kant van de Joodse staat de wil tot vrede niet ontbreekt.

Maar er staat meer op stapel, want de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn naar verwacht niet het enige land van de 19 Arabische staten, die deze stap in de nabije toekomst zullen nemen. Bahrein en Oman zijn waarschijnlijk de volgende staten die de betrekkingen zullen normaliseren en wie weet, misschien ook Saoedi-Arabië.

De Amerikaanse president maakte eind  januari zijn vredesplan bekend tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis. In de zaal zaten ook de ambassadeurs van Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten, een duidelijk teken van goedkeuring voor dat plan vanuit een deel de Arabische wereld. De Palestijnen verwierpen – zoals altijd – elke mogelijkheid die tot vrede kan leiden, daarbij vooral gesteund door landen die geen schoonheidsprijs verdienen: met name Iran en Turkije en een machteloze Europa Unie, onder invloed van linkse ngo’s. “De scepsis over de haalbaarheid van een onafhankelijke Palestijnse staat groeit, maar de internationale gemeenschap moet Israël onder druk blijven zetten”, schrijft ‘Midden-Oosten deskundige’ Brigitte Herremans, “Israël wil een totale overgave van de Palestijnen.” Al vooraleer het plan bekend geraakte en ze het kon inzien, deed ze al soortgelijke uitspraken.

Het lijstje van drie

Netanyahu is bijzonder trots op de goede verstandhouding die nu een feit is. Hij mag zichzelf met recht en rede plaatsen in het selecte gezelschap van Israëlische premiers die een soortgelijk succes boekten. Hij wordt enkel voorafgegaan door premier Begin toen die het vredesakkoord met Egypte ondertekende in 1979 en premier Rabin die een vredesovereenkomst afsloot met Jordanië in 1994. Ook is er al geruime tijd een verbetering in de relaties met de Saoedi’s die hun luchtruim openden voor Israël en die in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gaven dat ze het wel gehad hebben met de geldverslindende Palestijnse corruptie.

Advertentie

Kritiek

Geen politicus blijft gespaard van kritiek, dat is voor Bibi niet anders. Ook premier Menachem Begin werd destijds erg onder het vuur genomen waarbij hij als een landverrader werd neergezet. Nochtans toont de geschiedenis tot op de dag van vandaag de juistheid van zijn initiatief aan. Netanyahu krijgt vooral te horen dat hij handelt uit electoraal belang maar daarin hij onderscheidt zich alvast niet van elke andere politicus waar ter wereld, of het nu in België is, in Israël of in eender welke democratische staat. Politici en partijen zetten vanzelfsprekend de door hen bereikte resultaten in de verf. De Israëlische oppositie minimaliseert de inspanningen van de regeringsleider, zoals alle andere oppositiepartijen, waar dan ook, dat doen.

Direct ter zake

Israëlische en Amerikaanse topfunctionarissen hebben voor het eerst een vlucht gemaakt van de Israëlische stad Tel Aviv naar de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De delegatie ging er praten over het aanknopen van meer betrekkingen op vlak van toerisme, handel en technologie.

Op maandag 31 augustus steeg een Boeing 737 van El Al op met als bestemming Abu Dhabi, een historische vlucht niet alleen omdat het toestel landde in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten maar ook omdat voor de allereerste keer een vlucht vanuit Israël door het luchtruim van Saoedi-Arabië vloog. Aan boord waren Amerikaanse en Israëlische topdiplomaten en ook Jared Kushner de schoonzoon van de Amerikaanse president en hoofdrolspeler in het vredesplan voor de regio.

Al wordt algemeen aangenomen dat de nieuwe diplomatieke banden ook te maken hebben met blokvorming tegen Iran dat voor Arabische landen, waaronder ook Saoedi-Arabië, een ernstige bedreiging vormt, toch opent de wederzijdse erkenning voor beide landen meerdere deuren. Zo is er al een verregaande samenwerking aangekondigd in het ontwikkelen van Covid-19 testen. Maar er is meer, want 200 Israëlische bedrijven die eerder producten en diensten aan de VAE leverden, moesten dat tot nog toe altijd via dure tussenkomsten  van derde landen realiseren. Dat laatste is nu niet meer nodig en betekent natuurlijk een enorme kostenverlaging.

Tot spijt van wie het benijdt

Advertentie

Nadat het vliegtuig geland was, sprak premier Netanyahu met de EL Al piloot Tal Becker. “Dit is maar het begin”, aldus de premier tegen de gezagvoerder, “maar u opent zo dadelijk een deur naar een andere manier om vrede te bereiken, vrede door investeringen en vrede door toerisme. Een vrede waarvan onze burgers en die van de VAE zullen deel uitmaken en die vruchten zal afwerpen voor alle mensen in de regio. Dit is een historische dag.”

Volgens de analyse in onze media zou de Israëlische premier veel pluimen gelaten hebben en de vermeende annexatie van de betwiste gebieden opgegeven hebben, maar niets is minder waar, de plannen zijn voorlopig enkel tijdelijk opgeschort.

Deze kritiek in onze media sluit naadloos aan bij het politieke Europese onvermogen maar ook bij de toorn, de gifpijlen en de banbliksems die vanuit Gaza, Ramallah, Iran en Turkije te horen zijn.