Nu ook klacht van Joods Consistorie en Forum der Joodse Organisaties tegen slachtverbod

Leden van het Grondwettelijk Hof

Nadat enkele dagen geleden het CCOJB een klacht neerlegde tegen het slachtverbod, kregen wij volgend persbericht van het Joods Consistorie die eveneens stappen in die richting onderneemt.

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, officieel orgaan van het Belgische jodendom, bevoegd o.m. tot het domein van de Sjehita (het slachten volgens de joodse ritus) in ons land, heeft de advocaten Emmanuel Jacubowitz, Evelyne Maes en Clémentine Caillet belast met het indienen van een beroep bij het Grondwettelijk Hof van België tegen het Waalse decreet van 18 mei 2017 dat het slachten volgens de joodse ritus verbiedt.

Hebben zich o.a. bij dit beroep van het Consistorie aangesloten, israëlitische gemeenschappen, rabbijnen, personen die de activiteit van Sjohet (dus de activiteit van het ritueel slachten), van koosjere slager of van koosjere traiteur uitoefenen, alsook particuliere burgers, zowel in Wallonië als in Vlaanderen en Brussel.

Het Forum der Joodse Organisaties heeft verklaard dat het zich eveneens bij dit consistoriaal beroep zal aansluiten.

Het CCOJB heeft een afzonderlijk beroep tegen bovengenoemd decreet ingediend.

Advertentie

Het Consistorie is niet van plan om een campagne aan te gaan naar de media toe. De debatten zullen voor het Grondwettelijk Hof worden gevoerd.