[update] Pax Christi, eenzijdigheid en Midden-Oostenproblematiek

Israël is “geen democratie” en moet “gestraft” worden, zegt Pax Christi medewerkster Brigitte Herremans al jaren. Uitspraken een neutrale organisatie onwaardig.

Zoals eerder geschreven (hier), organiseert doet Pax Christi mee aan een eenzijdige reeks lezingen over het Midden-Oosten aan de KU Leuven. Volgende week dinsdag wordt de propagandistische reeks beëindigd met een debat. Het Forum der Joodse Organisaties stuurde vorige week een brief naar Pax Christi met de vraag om ook iemand te laten deelnemen die de Israëlische invalshoek kan duiden.

Voorlopig houdt de organisatie de lippen echter stijf op elkaar. “Waarschijnlijk denken ze dat door niet te reageren, ze hiermee kunnen wegkomen zonder ook de andere kant aan het woord te laten”, aldus Michael Freilich van Joods Actueel. “Maar dat zullen wij niet zonder slag of stoot laten gebeuren”, aldus onze hoofdredacteur die ook van plan is de bevoegde ministers (die de organisatie rijkelijk subsidiëren) aan te spreken.

Joods Actueel kreeg een kopie van de brief die het Joods Forum verzond naar Pax Christi:

Pax Christi Vlaanderen
Italielei 98a
2000 ANTWERPEN
België

Middels uw website zijn wij ervan op de hoogte dat uw organisatie aan de KU Leuven deze maand een lezingenreeks en debat organiseert met als titel My Land Your Land: lezingenreeks en debat over 50 jaar bezette gebieden.

Advertentie

Tot onze niet geringe verbazing ontbreekt een spreker die ook de Israëlische narratieve op deskundige wijze kan toelichten. Evenmin is ons bekend dat een spreker, die de Israëlische invalshoek toelicht, is uitgenodigd voor het “debat”. Zodat de vraag zich opdringt of hetgeen u als debat voorstelt niet veel eerder als een propaganda-circus dient te worden gekwalificeerd en dat onder de paraplu van de KU Leuven.

Als overkoepelende organisatie van Joodse instellingen in Vlaanderen doen wij met klem een vraag op U om met ons in overleg te treden zodat ook een door ons af te vaardigen deskundige als volwaardig panellid aan het debat kan deelnemen.

Hoogachtend,

Het Forum der Joodse Organisaties van Vlaanderen

Update:

Pax Christi laat vandaag (vrijdag 24/11) weten dat zij niet de organisator is van het evenement. Nochtans past het binnen hun normale praktijk om in het onderwijs eenzijdige lezingen te geven en geen andere mening aan het woord te laten. Feit blijft dat Pax Christi het evenement aanprijst op zijn website en er promotie voor maakt en ook in zijn repliek niet zegt dat ze wil bemiddelen om toch ook een andere stem te laten horen. Het is ook spijtig dat de organisatie eerst dagenlang niet antwoordde op de brief van het Forum en dat pas deed na het artikel op onze website.