Pax Christi Vlaanderen lanceert oproep: “stop het antisemitisme”

pax_christi_vlaanderen_1“Stop haat, praat !”: zo luidt de campagne-slogan van de komende Vredesweek (21 september – 2 oktober). Deze slogan wil Pax Christi Vlaanderen ook toepassen ten aanzien van het antisemitisme in onze samenleving. Elke vorm van racisme en discriminatie moet bestreden worden.

De organisatie huivert ervoor dat de wijdverspreide haat die het Midden-Oosten beroert naar onze samenleving wordt overgebracht. In onze samenleving mag er geen plaats zijn voor antisemitisme. De stijging van het aantal antisemitische incidenten en slogans, met name tijdens betogingen tegen Israëls optreden in de Gazastrook, is verontrustend. Wij roepen ervoor op om steeds het onderscheid te maken tussen Israël en de Joodse gemeenschap in de diaspora. De Joodse gemeenschap mag onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor (vermeende, nvdr.) Israëls schendingen van het internationaal recht.

Wij zijn ervan overtuigd dat gegronde kritiek op een beleid dat de mensenrechten en de internationale verdragen schendt mogelijk moet zijn en niets te maken heeft met antisemitisme. Beide organisaties willen dat het opbod van haat en wraak tussen Israël en de Palestijnen gestopt wordt. Wij willen dat de Palestijnse burgers en de burgers van de staat Israël beschermd worden in overeenstemming met het internationaal humanitair recht. Onze slogan op de manifestatie van zondag 27 juli 2014 was dan ook: “Geen geweld tegen Palestijnse en tegen Israëlische burgers”.

Wie niet meedoet met haatboodschappen, moet kunnen deelnemen aan een publieke, kritische en geweldloze dialoog met het oog op meer vrede en rechtvaardigheid voor allen, zonder monddood gemaakt te worden.