Handleiding van Hamas moedigt gebruik van stadsguerilla aan

Een handleiding van Hamas over ‘stadsguerrilla’ dat werd gevonden door het Israëlische leger toont duidelijk aan dat Hamas burgerslachtoffers verlangt onder zijn eigen bevolking en het moedigt zijn krijgers aan om gevechten aan te gaan in dichtbevolkte burgergebieden om een Israëlische reactie uit te lokken.

Uit de IDF-blog:

Soldaten in de Gazastrook vonden een handleiding van Hamas over “stadsguerrillia’ dat toebehoorde aan de Shuja’iya-brigade van de militaire vleugel van Hamas, de Al-Qassam-brigades. De handleiding legt uit hoe de burgerbevolking gebruikt kan worden tegen het leger en maakt duidelijk dat Hamas goed weet dat het IDF alles probeert om burgerdoden te vermijden.

Gedurende gans de operatie ‘Protective Edge’ heeft Hamas burgers van Gaza gebruikt als menselijk schild. Met de vondst van de handleiding ‘stadsguerrillia’ wordt duidelijk dat het koudbloedig misbruiken van de Gazaanse bevolking opzettelijk en op voorhand gepland was.

Deze handleiding van Hamas maakt twee zaken duidelijk: (1) De terreurgroep weet maar al te goed dat het IDF al het mogelijke zal doen om het aantal burgerslachtoffers te beperken; (2) De terreurgroep misbruikt deze inspanningen om de Israëlische troepen te beletten om op te rukken door burgers als menselijke schilden in te zetten.

Advertentie

“Waar blijft de V.N.-mensenrechtenraad? Waar is Amnesty International? Waar blijft Human Rights Watch? Waar zijn de internationale media en de Midden-Oosten-geleerden? Waar zijn al de juridisch-experten? Hier is een overtuigend bewijs om Hamas van oorlogsmisdaden te beschuldigen en van misdaden tegen de mensheid door burgers van Gaza als levend schild te gebruiken”, zeiden de Marvin Hier en Abraham Cooper, van het Simon Wiesenthal Centrum.

De handleiding:

In een hoofdstuk met de titel “Beperking van het gebruik van wapens” legt de handleiding uit dat:

De soldaten en leiders (van het IDF) moeten het gebruik van hun wapens en hun taktieken beperken die leiden tot schade en nodeloos verlies van mensen en (vernietiging van) burgerlijke infrastructuur. Het is moeilijk voor hen om hun wapens optimaal te gebruiken, vooral hun ondersteunende vuurkracht (bijvoorbeeld artillerie).

Hamas weet duidelijk dat het IDF zijn wapengekletter zal beperken om burgerslachtoffers te vermijden, met inbegrip van het gebruiken van zwaar geschut om de infanterie te ondersteunen.

De handleiding verduidelijkt verder dat de “aanwezigheid van burgers verzetshaarden zijn” die drie grote problemen stellen voor de oprukkende troepen:

(1)    Problemen om het vuur te openen

Advertentie

(2)    Problemen met de controle van de burgerbevolking tijdens en na militaire operaties

(3)    Verzekering dat medische zorgen worden toegediend aan burgers die dit nodig hebben.

Verder bespreekt de handleiding de voordelen voor Hamas als burgerwoningen worden vernietigd:

De vernietiging van burgerwoningen: dit zal de haat van de burgers tegen de aanvallers doen toenemen evenals hun steun voor de krachten die de stad verdedigen (de weerstanders [dat is Hamas]).

Het is duidelijk dat Hamas de vernieling van huizen en burgerlijke infrastructuur eigenlijk verlangt omdat het weet dat de haat tegen het leger en de steun voor hun strijders hierdoor toeneemt.

Waarom Shuja’iya belangrijk is:

Het is niet onbelangrijk dat deze handleiding toebehoort aan de Shuja’iya-brigade. Het Israëlisch leger vocht één van de zwaarste gevechten in deze buurt die veranderd was in een terroristisch broeihaard. De ontdekking van deze handleiding wijst er op dat de vernieling van Shuja’iya van meet af aan onderdeel was van de plannen van Hamas.