“Partijdig en onbetrouwbaar rapport over Israëlisch leger”

bts

“Breaking the Silence (BtS), een niet-gouvermentele organisatie (NGO) van Israëlische soldaten, heeft striemende beschuldigingen gepubliceerd die gebaseerd zijn op vaak anekdotische, anonieme en oncontroleerbare getuigenissen van soldaten van lagere rang”, zegt de Israëlische organisatie NGO Monitor.

Deze ‘getuigenissen’ mankeren elke context, gaan voorbij aan het feit dat tijdens de Gaza-oorlog van 2014 hevige gevechten plaatsvonden tussen Israël en de terreurgroepen in Gaza, dat de soldaten voortdurend in ernstig gevaar verkeerden doorheen het conflict waarin zij belaagd werden met raketten en mortiergranaten en tevens door terroristen die onverwachts opdoken uit tunnels die werden gegraven onder particuliere woningen.

De getuigenissen in het verslag zijn anoniem en onmogelijk onafhankelijk te controleren. De Israel Defense Forces (IDF) weigerde commentaar te leveren op de gegevens in het verslag en zei dat Breaking the Silence “het IDF geen enkel bewijs verstrekte voor hun beweringen.”

“Dit patroon van het verzamelen van bewijsmateriaal over een langere tijdsperiode en weigeren om deze gegevens mee te delen met de IDF op een wijze waardoor een correct antwoord kan worden gegeven en indien nodig een onderzoek kan worden gevoerd, geeft aan dat, in tegenstelling tot wat deze organisatie beweert, zij niet optreedt met de bedoeling eventuele onregelmatigheden die ze naar verluidt hebben ontdekt te corrigeren”, verklaarde aldus het Israëlische leger.

Advertentie

Een zorgvuldige lezing van de getuigenissen onthult dat soldaten van de IDF zichzelf gedragen hebben volgens de normen die van soldaten worden verwacht (Israëlische of van andere democratische landen) wanneer zij worden geconfronteerd met de uitdagingen tijdens intense gevechten.

De getuigenissen (indien inderdaad betrouwbaar) die twijfelachtige incidenten portretteren, moeten volledig onderzocht worden. In dergelijke gevallen, moet het getuigenis en relevante personen worden doorverwezen naar de militaire rechtbank, met name het Military Advocate General Corps (MAG Corps), die kan vragen om een onderzoek te openen. Dat BtS niet het MAG Corps benaderde, roept serieuze vragen op met betrekking tot de werkelijke motieven van deze NGO.

In de inleiding faalt de BtS te vermelden dat terreurgroepen in de Gazastrook raketten lanceerden, tunnels hadden gegraven, en bijna al hun gevechtsposities zich bevonden in woonwijken in Gaza, met inbegrip van moskeeën, scholen en ziekenhuizen. De organisatie biedt aldus een partijdig portret van de morele grondgedachte die eigen is aan de IDF. BtS verklaart bovendien ook niet dat de IDF jegens burgers meerdere waarschuwingsmethoden gebruikte om tijdig het strijdtoneel te verlaten en dat op een wijze die veel verder gaat dan de norm is in westerse landen. Methoden die werden gebruikt omvatten onder meer de verspreiding van pamfletten, oproepen via de telefoon en een waarschuwingsschot op het dak bekend als ‘roof knocking’,

In vele gevallen creeërden de getuigenissen en krantenkoppen de indruk dat soldaten misdaden wilden plegen. Zo bijvoorbeeld beschrijft een getuigenis met de titel “Ik wilde haar zowaar echt in de knieën schieten” (‘I really really wanted to shoot her in the knees’), hoe terreurgroepen burgers en dieren gebruikten om IDF-soldaten aan te vallen. Een ander getuigenis vermeldt dat de IDF het Wafa Hospitaal aanviel, maar verzuimt om te vermelden dat terroristen opereerden van binnen het ziekenhuis.

Ondanks de bewering van de NGO dat het haar opdracht is om zich te wenden tot de Israëlische samenleving, richt de BtS in werkelijkheid, via haar lobbying, haar mediacampagnes en frequente optredens in Europa en in de Verenigde Staten, zich bijna uitsluitend tot internationale doelgroepen. Volgende maand (4-14 juni) zullen BtS activisten verschijnen in Zwitserland om hun politieke agenda te presenteren op een evenement dat wordt georganiseerd door aanhangers van pro-BDS groepen.

(bron: NGO Monitor / The Washington Post)

vertaling: Brabosh.com

Advertentie

Breaking the Silence levert getuigenissen af tegen betaling

Oxfam, een internationale NGO met afdeling in ons land, en ICCO een NGO van protestantse origine uit Nederland betaalden voor het afleveren van anti-Israëlische getuigenissen door Breaking the Silence(BtS). Daarvoor ondertekende Breaking the Silence een akkoord zowel met Oxfam als met ICCO om zoveel mogelijk getuigenissen van militairen over immorele acties te verzamelen. In het ICCO akkoord verbindt Breaking the Silence zich ertoe om minstens 90 soldaten per jaar te interviewen om inbreuken op mensenrechten te documenteren.

Anoniem

Daarvoor ontving de organisatie 42.000 Euro ook al zijn alle getuigenissen anoniem. Maar ook de geadresseerden van de beschuldigingen blijven anoniem. De linkse Israëlische krant Haaretz, die niet van grote sympathie voor het IDF kan verdacht worden, schreef eerder dat Breaking the Silence geen mensenrechtenorganisatie is maar een groep politieke activisten die de Israëlische samenleving zoveel mogelijk schade wil berokkenen. Het ICCO van zijn kant kwam in Nederland in 2010 onder vuur te liggen omdat ze samenwerkten met een uiterst antisemitische Palestijnse Electronische Intifada- groepering.

De matras van Hamas
Een van de grote sponsors van de extreemlinkse groepering BtS is Broederlijk Delen die gaf meer dan 400.000 Euro in een werkingsjaar aan allerlei groeperingen die banden hebben met de terreurorganisatie Hamas. In het nieuwe rapport – dat overigens ook niet gedateerd is – bedankt BtS dan ook Broederlijk Delen. Door het gul rond strooien van Belgische en Europeese belastingsgelden en dat van goedgelovige donateurs fungeert Brigitte Herremans en haar organisatie als een soort “matras voor Hamas”.