Linkse organisaties procederen voor afschaffing militaire bewaking aan Joodse scholen

IMG_1503
Veiligheid aan Joodse scholen en synagogen

Drie Belgische “mensenrechtenorganisaties”, het CNAPD, de Ligue des droits de l’Homme en Vrede vzw startten op 5 mei 2015 een juridische procedure tegen de aanwezigheid van militairen in de straten. Deze procedure wordt ingeleid en bijgestaan door Progress Lawyers Network (PLN). Zij willen hiermee ageren tegen wat zij heten de “normalisering van de militaire aanwezigheid”.

Voor de NCAPD, de Liga van de Mensenrechten en Vrede vzw is deze aanwezigheid “verontrustend, verwerpelijk en illegaal”, of zoals het CNAPD het formuleert: cette présence est inquiétante, critiquable et illégale”.

Spilfiguur in het verhaal achter deze procedure zijn Ludo De Brabander van Vrede vzw en vooral het boegbeeld van de CNAPD, advocaat Raf Jespers. De laatste is de secretaris-generaal van de International Association of People’s Lawyers (I.A.P.L.), is lid van de Liga voor Mensenrechten (Ligue des droits de l’Homme) en stond tijdens de Europese Verkiezingen in 2014 nog op de 7de plaats van de marxistische PVDA+.

Raf Jespers kantte zich eerder tegen de terroristenlijsten die worden gehanteerd door de Verenigde Naties en de Europese Unie, sprak zich uit tegen de BOM- en de BIM-wet die aan de politie- en de inlichtingendiensten bijzondere methoden (observatie, infiltratie in criminele organisaties, inkijkoperaties, openen van post, hacken van computers) in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme. Zo keerde hij zich in zijn boek “Big Brother in Europa” (2010) tegen sommige aspecten van de strijd tegen het radicalisme en waarschuwde onder meer voor een motie van de Europees Parlement die de “wandaden van communistische regimes” aan de kaak stelt en die concrete initiatieven voorstelt om onderzoek naar die wandaden te financieren.

De “zonder Jood straat”

Advertentie

Begin dit jaar haalde advocaat Raf Jespers van de Progress Lawyers Network (PLN) uit naar wat hij noemdehet veiligheidstheater na 7/1“, ttz.de aanslag op Charlie Hebdo begin januari van dit jaar, en tegen een rist antiterreurmaatregelen die door de EU ministers werden goedgekeurd. “Een aanval zoals die op de redactie van Charlie Hebdo is bijna onmogelijk om te voorkomen”, schreef Raf Jespers. Opvallend is dat enkel de aanslag op de kantoren van Charlie Hebdo wordt vermeld, maar nergens op de Hyper Cacher, twee dagen later en eveneens in Parijs, aanslagen die overigens door de terroristen werden gecoördineerd.

Opmerkelijk is tevens dat nergens in de berichtgeving van de vier geciteerde progressieve organisaties omtrent hun actie “zonder soldaat straat” (“rue sans soldats”, voor de Franstaligen) de oorzaak en het voorwerp van miliairen in de straat wordt vermeld: de Jodenhaat en het opkomend antisemitisme in het bijzonder onder moslims in Europa en in België, die resulteerden in bloedige aanslagen in België (Brussel 24 mei 2014; vier doden, waarvan 2 Joden), de aanslag op de Hyper Cacher (4 Joden vermoord), de aanslag in Toulouse (vier Joden vermoord waarvan drie kinderen) enz.

Vrede vzw en ook CNAPD vermelden ook nergens in hun communiqués waarom die militairen werden ingezet en vooral waar die werden opgesteld: Joodse instellingen, synagoges, scholen e.a.

Net zoals in andere landen het geval is, kampt België met een groot probleem van jihadisten die op een bloedige missie zijn vertrokken naar Syrië en Irak om er aan de zijde van de rebellenlegers van het Al Nusra Front en Islamitische Staat (ISIS/ISIL) een spoor van bloed te trekken doorheen het Midden-Oosten. Meer dan 400 Belgische jihadisten, procentueel het grootste aandeel per land in de EU, zijn naar het islamistisch conflictgebied vertrokken.

Vooral de terugkeer van jihadisten baart de Belgische staat grote zorgen. En die zorg is terecht! Zowel de moordenaar van de aanslag in Toulouse als deze in Brussel verleden jaar, werden uitgevoerd door teruggekeerde jihadisten. Ook de moordenaars van Charlie Hebdo en de Hyper Cacher opereerden naar eigen zeggen voor Al Qaeda en voor Islamitische Staat.

Niet toevallig staan de drie mensenrechtenorganisaties en het Progress Lawyers Network (PLN) van Raf Jespers, permanent op de barricaden in betogingen, manifesten en acties die het bestaansrecht van Israël ondermijnen en systematisch de Joodse staat demoniseren en de facto illegaal verklaren.

De link die deze organisaties leggen tussen de lokale Joodse gemeenschap en het Palestijns-Israëlisch conflict, verklaart mede het hoe en het waarom de Joden compleet uit het verhaal en de huidige procedure werden weggelaten. Dat blijkt onder meer uit een open brief die voor Vrede vzw werd ondertekend door Georges Spriet, die tot op vandaag deel uitmaakt van het bestuur van de vzw:

Advertentie

“Daar willen we juist voor staan: een signaal vanuit de Vlaamse samenleving dat de Bezetting niet langer te slikken is. Niet voor ons, niet voor de Palestijnen. We zijn ervan overtuigd dat ook de joodse gemeenschap geen belang heeft bij de verderzetting ervan, noch op korte, noch op lange termijn.”

Zoals steeds zijn de Joden de pineut als het op hun veiligheid aankomt. De veiligheidsmaatregelen die voor de Joodse gemeenschap werden genomen en verleden maand opnieuw werden bekrachtigd, worden door deze mensenrechtenorganisaties betwist en zelfs illegaal verklaard. Tenzij ze dat doen op eigen kosten natuurlijk, zoals al zovele jaren het geval is geweest.

In een exclusief gesprek met de redactie van Joods Actueel in het recente aprilnummer, beloofde de Belgische premier Charles Michel (MR) er alles aan te doen om het antisemitisme te bestrijden. Ook maakte hij bekend dat de federale regering een enveloppe zal voorzien voor de structurele veiligheid van Joodse gebouwen en instellingen. Daar vraagt de Joodse gemeenschap al een jaar lang naar, sinds de aanslag in het Joods Museum in Brussel. 

Premier Michel zei onder meer dit:

“Het is zeer erg dat een deel van de burgers van ons land gevaar lopen omwille van hun religie. Dat is voor mij onaanvaardbaar en ik wil niet de eerste minister zijn van een land dat passief blijft in deze omstandigheden.

Ik ben zeer gevoelig voor het feit dat de bedrijvers van antisemitische daden niet altijd vervolgd worden omdat de zaken geseponeerd worden. En ik ben er mij van bewust dat dit een klimaat en een gevoel creëert dat alles kan en mag.”

Als deze mensenrechtenorganisaties ooit hun zin krijgen zal de door hen gevraagde “zonder soldaat straat” zonder twijfel eindigen in een “zonder Jood straat”. In verschillende Europese landen zoals Frankrijk en Groot-Brittannië is de uittocht van Joodse onderdanen reeds ingezet vooral te wijten aan een kordate aanpak van het antisemitisme en de gebrekkige beveiliging van de Joodse instellingen. Een Europa en een België zonder Joden is het einde van de democratie.

Eerder verklaarde premier Michel er alles aan te willen doen voor de veiligheid van de joodse gemeenschap en riep hen op om België niet te verlaten. “België zonder de joden is België niet meer. Europa zonder de joden is Europa niet meer. Daarom zeg ik duidelijk: Mensen moeten niet ons land verlaten, omdat ze bang zouden zijn wat veiligheid betreft”, aldus Michel op Radio 1 begin februari.

door Brabosh.com