5de Wereldforum voor het bestrijden van Antisemitisme in Jeruzalem

antisemitism_european

Het Wereldforum voor het bestrijden van Antisemitisme (GFCA) is de voornaamste tweejaarlijkse bijeenkomst waarin de toestand van het antisemitisme mondiaal wordt geëvalueerd en doeltreffende maatschappelijke en gouvernementele reactiemogelijkheden worden gedefinieerd. Het evenement gaat dit jaar door van 12 tot 14 mei 2015.  De hoofdthema’s zijn: “De Oudste vorm van Haat in de Nieuwste Kanalen: het hoofd bieden aan antisemitisme en haatspeech op internet en sociale media” en “de opkomst van antisemitisme in de Europese steden van vandaag: hoe er tegen in te gaan.”

De GFCA is een actieve coalitie van prominente personen, beleidsleiders, hoofden van de civiele samenleving, geestelijken, journalisten, diplomaten, opvoeders en betrokken burgers die zich toewijden aan de vooruitgang van verdraagzaamheid in het openbaar leven, en aan het verslaan van antisemitisme en andere vormen van raciale en etnische haat. Het Forum is een belangrijke ontmoetingsplaats om kennis uit te wisselen en een globaal werkplan voor het bestrijden van antisemitisme uit te werken.
Het Wereldforum richt zich dit jaar op twee hoofdthema’s:

  • De Oudste vorm van Haat in de Nieuwste Kanalen: het hoofd bieden aan antisemitisme en haatspeech op internet en sociale media

De informatiesnelweg is een ongeëvenaard instrument voor de toegang tot kennis, de vooruitgang van de vrijheid van meningsuiting en wereldwijde verwevenheid. Maar het houdt ook een uniek risico voor de menselijke waardigheid in, in de vorm van ongefilterde cyberhaat – antisemitisme zowel als andere vormen van ernstige haatspeech – die volop verspreid wordt op alle multimedia-apparaten. Hoe kunnen we de fatsoennormen van het internet verbeteren zonder haar fundamentele vrijheid te belemmeren?

• De opkomst van antisemitisme in de Europese steden van vandaag: hoe er tegen in te gaan

Advertentie

Tijdens de zomer van 2014 hebben we de ergste uitbarsting in decennia van anti-Joodse protestacties en aanslagen in belangrijke Europese hoofdsteden meegemaakt. Veel Joden voelen zich vandaag beperkt in hun vrijheid om zich openlijk te identificeren met het Jodendom, in hun manier van kleden en in hun politieke opinies. In bepaalde delen van Europa worden de Joodse religieuze praktijken wettelijk aangevallen. De terugkeer van jihadisten met Europees burgerschap betekent een werkelijke veiligheidscrisis, in eerste instantie voor de Joodse gemeenschap. Waarom speelt dit zich vandaag af in Europa? Bestaat er een structurele bedreiging voor het Joodse leven? Welke maatregels kunnen worden getroffen door Europese leiders om de nieuwe golf van antisemitisme in Europa te overwinnen?

Op de laatste dag zal er worden gefocust op de studieresultaten van de twaalf werkgroepen en zal het “Action Plan for Combating Antisemitism 2015 and Beyond” worden opgesteld en bijgewerkt. De deelnemers aan het Forum kunnen eender welk van de volgende werkgroepen bijwonen:

Het 5de Wereldforum zal plaatsvinden in het International Convention Center in Jeruzalem. Op 12 Mei 2015 om 18 uur zal het startschot worden gegeven met toespraken van wereldleiders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met global.forum@mfa.gov.il.