FJO “diep ongerust” over veiligheid in Joodse buurt

Minister Verlinden op bezoek bij het Joods Forum

Naar aanleiding van de terugtrekking van de soldaten uit de joodse buurt op 1 september, zat het Forum der Joodse Organisaties samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

De minister bevestigde tijdens het gesprek dat er geen federale politie, noch extra middelen voor de lokale korpsen zou worden vrijgemaakt voor de beveiliging van joodse instellingen.

In het parlement had de minister nochtans aangekondigd hiervoor “kosten noch moeite te sparen” en had ze ook bevestigd dat de Joodse gemeenschap onder een verhoogd terreurniveau staat.

In een reactie laat het Joods forum weten:

“De Joodse gemeenschap drukte haar diepe ongerustheid uit en wees er tijdens het gesprek met de minister op dat de overheid de plicht heeft in de veiligheid van burgers te voorzien en dat die niet de speelbal mogen worden van een politieke controverse tussen de lokale en federale overheden.

Advertentie

Tevens werd opnieuw gewezen op de nood voor ondersteuning van personeel in de gebouwen die beschermd moeten worden. Opschaling van statische bescherming is al jaren eerder bij de overheid aangekaart.

In het licht van het feit dat in de maand september Joodse feestdagen plaatsvinden dringt het FJO aan op adequate bescherming.”

De minister en het Joods Forum beloven om in oktober opnieuw met elkaar in gesprek te gaan.