“Ga niet naar Durban conferentie” roept N-VA federale regering toe

N-VA voorzitter Bart De Wever en Kamerlid Michael Freilich vragen ons land om weg te blijven van de VN anti-racismeconferentie in New York van 22 september. Die herdenkt de twintigste verjaardag van het World Conference Against Racism (WCAR) in het Zuid-Afrikaanse Durban in 2001. Deze conferentie, en zijn opvolgmomenten doorheen de jaren, baadden echter in een sfeer van rauwe Jodenhaat en antisemitisme.

Kamerlid Michael Freilich: “Tientallen Westerse landen hebben reeds aangegeven niet te zullen deelnemen aan deze conferentie die eerder ‘voor’ racisme is in plaats van ertegen. België is zo een eiland geworden in onze regio te midden van onze buurlanden Duitsland, Nederland, het VK en Frankrijk die allen expliciet hebben aangegeven de conferentie te zullen boycotten. Buiten Europa hebben ook onze belangrijkste bondgenoten waaronder de V.S., Canada en Australië hetzelfde al gedaan. Waar wacht deze regering nog op? Enerzijds seksisme, racisme en genderproblematiek aankaarten en anderzijds antisemitisme oogluikend vrij spel geven. Linkse wokers kunnen dat blijkbaar.”

JODENHAAT

De zogenaamde “Durban conferenties” werden gekaapt door Arabische landen en extreemlinkse NGO’s en ontaardden zo in een haatfestijn tegen Joden en Israël. Antisemitische pamfletten waren veelvuldig te zien. Geschriften zoals de ‘Protocollen van de wijzen van Sion’ die ook door de nazi’s werden gebruikt, werden uitgedeeld. Het streven naar zelfbeschikking voor joden werd gelijkgesteld met racisme, antisemitische stereotypen over Joden die de media controleren, macht en geld vergaren op de kap van de armen mochten niet ontbreken en tot slot werden Joodse deelnemers aan het congres fysiek belaagd.

Advertentie

De Franse president Emmanuel Macron verklaarde eerder deze maand dat Frankrijk niet zou deelnemen aan de conferentie en beloofde dat zijn land “het gevecht zal aangaan met alle vormen van racisme en er nauwlettend op zal toezien dat deze conferentie gehouden zal worden in de geest van de stichtende principes van de Verenigde Naties”.

Michael Freilich heeft reeds begin juni hierover parlementaire vragen gesteld aan minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès (MR), maar die heeft deze vraag tot op vandaag niet beantwoord.

DUIVELS

Recentelijk vroegen ook Joodse verenigingen ons land om af te zeggen. Yohan Benizri, voorzitter van het Coördinatiecomité van Joodse Verenigingen van België, verklaarde: “We kennen en respecteren de sterke multilateralistische positie van België en zijn diplomatieke verbintenissen. Het gaat er niet om deze in twijfel te trekken, maar om te beseffen dat de aandrang om deel te nemen aan deze maskerade onhoudbaar is geworden. Fouten maken is des mensen, maar volharden in deze fouten is des duivels. De eer van ons land staat op het spel en haar geloofwaardigheid in de strijd tegen antisemitisme is de afgelopen jaren al sterk aangetast.”

WEG BLIJVEN

N-VA voorzitter Bart De Wever: “Weg blijven is de enige juiste beslissing. We moeten, net zoals tal van onze bondgenoten, een krachtig signaal uitsturen dat we het niet zullen pikken wanneer de V.N. gekaapt wordt door extremistische ideologieën om Jodenhaat te propageren.”