Opinie over de Amerikaanse beslissing om uit de Mensenrechtenraad van de VN te stappen

Zeven jaren geleden had ondergetekende reeds een opiniestuk geschreven op deze website getiteld “Logica van de VN Mensenrechtenraad ver te zoeken”. Het artikel klaagde de klucht aan die de Raad was en nog altijd is met onomwindbare feiten. Een vervolg op het artikel in navolging van de beslissing van President Trump om zich terug te trekken uit de Raad is bij deze dan ook gepast.

Zelfs in Europa waar Trump als een ‘kantje boordje’ extreemrechtse leider wordt beschouwd, is het nieuws ontvangen met relatief begrip omdat de Raad bedenkelijk is in haar structuur en handelen, en dit op basis van het feit wie er allemaal lid was en is.

De beslissing van Trump brengt aandacht aan het onontkenbaar feit dat de VN er in gefaald heeft en ertoe heeft geleid dat haar internationale instellingen die de mensheid zouden moeten vertegenwoordigen, werden gebruikt om de Joodse staat onvoorwaardelijk te vervolgen. Dit is ronduit beangstigend en zou ons allen moeten alarmeren. Het rechtvaardigen daarvan, onder het mom van anti-Westerse of anti-imperialistische stromingen binnen de VN, is een impliciete aanvaarding en rechtvaardiging van het vervolgen van de Joodse staat.

Triest dat het van Trump komt

Het meest trieste is het feit dat er een president als Trump nodig was om deze beslissing te nemen: een president met zelf een bedenkelijke reputatie met betrekkingen tot tolerantie en mensenrechten.

Advertentie

Persoonlijk had ik veel liever Obama (of zelfs de EU, waarom niet?) deze beslissing zien nemen. Toen Obama op zijn rit uit het Witte Huis zijn veto niet gebruikte voor Israël in de Veiligheidsraad, had hij simultaan uit de Mensenrechtenraad kunnen stappen als tegengewicht: een balans die Israël niet vrijpleit, en tegelijkertijd de VN en de Mensenrechtenraad veroordeelt voor hun obsessieve vervolging van de Joodse staat. Echter, in plaats daarvan zijn Obama en Trump nu meer dan ooit een metafoor voor de polarisatie omtrent het Israëlisch-Arabisch conflict.

Blijf verder dromen

Indien men van vrede wil dromen in het Midden Oosten, maar men het tegelijkertijd aanvaardbaar vindt dat de VN en haar instituten Israël vervolgen en discrimineren, al terwijl de misdaden de wereld rond genegeerd mogen worden, dan stel ik voor dat “men” lekker blijft voortdromen.

Adam Loratzionali