MR collega van Charles Michel steunt Trump, “Ja, Jeruzalem is wel degelijk de Israëlische hoofdstad”

“Ja, Israël is de hoofdstad van Israël, en dat meer dan 60 jaar. Van A tot Z is dit de horizon voor het Jodendom gedurende 150 generaties, anders stellen is gelijk aan de geschiedenis herschrijven”.

Een opmerkelijke toespraak van MR politica Frédérique Ries enkele dagen voor nieuwjaar. Daar waar onze premier de beslissing van Donald Trump, om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël afkeurde, is zijn collega en Europees Parlementslid Frédérique Ries een diametraal tegenovergestelde mening toegedaan, zoals u kan horen in haar interventie.

Ook Wallonië heeft dus zijn “Ludo Van Campenhout”, als het op dit punt aankomt.