“Nultolerantie tegen antisemitisme en budget voor beveiliging gebouwen”: premier Michel in interview met Joods Actueel

cover ja foto
Foto: Donald Woodrow

Tijdens een exclusief gesprek met onze redactie, dat op donderdag in Joods Actueel verschijnt, beloofde de premier om er alles aan te doen om het antisemitisme te bestrijden. Ook maakte hij bekend dat de federale regering een enveloppe zal voorzien voor de structurele veiligheid van Joodse gebouwen en instellingen. Daar vraagt de Joodse gemeenschap al een jaar lang naar, sinds de aanslag in het Joods Museum in Brussel. 

Enkele citaten uit het interview:

Het is zeer erg dat een deel van de burgers van ons land gevaar lopen omwille van hun religie. Dat is voor mij onaanvaardbaar en ik wil niet de eerste minister zijn van een land dat passief blijft in deze omstandigheden.

Ik ben zeer gevoelig voor het feit dat de bedrijvers van antisemitische daden niet altijd vervolgd worden omdat de zaken geseponeerd worden. En ik ben er mij van bewust dat dit een klimaat en een gevoel creëert dat alles kan en mag. Ik reken erop dat in dit verband de nultolerantie op de dagorde komt. Het is voor een parlement en een regering ongetwijfeld mogelijk om te zeggen dat bepaalde daden voor ons land onaanvaardbaar zijn en dat zij bijgevolg systematisch moeten vervolgd worden.

Advertentie

Dat één van onze gemeenschappen moet betalen voor de eigen veiligheid is onaanvaardbaar. Ik ben iemand die niet lichtzinnig beloftes maakt. Ik maak ze enkel als ik in staat ben om deze te respecteren. Ik ben dan ook zeer blij en trots om aan jullie als eerste te kunnen melden dat we nu de middelen gevonden hebben en dit dan ook zullen realiseren.

Ik verzeker u voor de volle honderd procent dat ik mijn beslissingen zal nakomen en dat we maximaal binnen enkele weken een exact bedrag zullen bekendmaken van de middelen ter versterking van de veiligheid van Joodse instellingen.

Hoofdredacteur Michael Freilich was onder de indruk van het gesprek met de premier: “De Joodse gemeenschap mag zich gelukkig prijzen met een man als Charles Michel aan het hoofd van de regering in deze woelige tijden. De premier heeft ons beloofd er alles aan te doen om de Joodse gemeenschap te steunen, dat heeft hij al eens getoond met het inzetten van militairen in onze straten en daar blijft hij zich nu verder voor inzetten met zijn uitspraken en nieuwe beloftes”.

Algemeen directeur Terry Davids: “Charles Michel is een premier die van zijn burgers houdt, zoveel is zeker,hij verzekert ons dat het niet alleen bij woorden blijft maar dat er ook daden komen. En de premier is ook van plan om in de toekomst nauw in contact te blijven met zijn Joodse medeburgers. Zo heeft hij onze uitnodiging, voor een bezoek aan Joods Antwerpen, nu ook officieel aanvaard. We houden onze lezers hiervan verder op de hoogte.”

Claude Marinower (Open VLD) opgetogen

“Goed nieuws voor de Antwerpse en Brusselse joden”, reageert de Antwerpse onderwijsschepen Claude Marinower (Open VLD): “dat de Joodse gemeenschap als doelwit fungeert, is niet nieuw. Om die reden beveiligt de gemeenschap zich al jaren op eigen houtje én op eigen kosten”. Volgens Marinower neemt de eerste minister niet alleen een logisch besluit maar is dit een belangrijke eerste stap in de richting van een beveiliging van de Joodse gebouwen.

Het was Marinower zelf die in oktober van vorig jaar de kat de bel aan bond door te stellen dat het onredelijk is om de Joodse gemeenschap zelf voor de kosten te laten opdraaien terwijl elke burger voor de beveiliging van zijn woning een premie kan opstrijken.