Eerste minister, Charles Michel, wenst gemeenschap gelukkig Joods Nieuwjaar

Premier Charles Michel (Foto Donald Woodrow / Joods Actueel)
Premier Charles Michel (Foto Donald Woodrow / Joods Actueel)

Deze week is de speciale Rosj Hasjana, Nieuwjaarseditie, van Joods Actueel verschenen. Dit nummer, van bijna 150 bladzijden, bevat naar goede gewoonte een uitgebreide lectuur voor de Joodse feestdagen waaronder ook Nieuwjaarswensen van Joodse en niet-Joodse prominenten en politici.

Premier Charles Michel:

Beste vrienden,

Ter gelegenheid van Rosj Hasjana wens ik u veel geluk en een goede gezondheid. Voor dit nieuwe jaar is het mijn grote wens dat het verlangen naar vrede en verdraagzaamheid de negatieve en vernietigende gevoelens in het hart van alle mensen kan verdringen.

Zoals u weet, waren we het voorbije jaar jammer genoeg getuige van misdadige antisemitische daden, begaan door fanatiekelingen. Ik sta erop u nogmaals de absolute, totale en onvoorwaardelijke solidariteit van de regering in deze strijd tegen het antisemitisme te bevestigen.

Advertentie

Wij hebben van de strijd tegen het antisemitisme een nationale zaak gemaakt want, al is de Joodse gemeenschap er het voornaamste slachtoffer van, deze strijd belangt alle Belgen aan. Deze hatelijke aanslagen zijn gericht tegen de essentie zelf van onze waarden, onze rechten en onze vrijheden. Ze vormen een aanslag op de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de godsdienstvrijheid.

Door terreur te zaaien, vallen ze het recht op fysieke integriteit en het recht op veiligheid aan. Door een bepaalde groep te stigmatiseren en een menswaardig bestaan te ontzeggen, vallen ze de waarden van verdraagzaamheid en pluralisme van onze samenleving aan. Tegelijkertijd, en dit is niet onbeduidend, vallen ze de sociale cohesie en het vreedzame en wederzijds verrijkende evenwicht aan tussen de culturele en religieuze gemeenschappen die onze interculturele samenleving vormen.

Om al deze redenen voeren wij een nultolerantiebeleid tegenover het antisemitisme. Het is onaanvaardbaar dat burgers in angst moeten leven, dat ze voor hun leven en dat van hun kinderen moeten vrezen. Om strijd te voeren tegen daden en woorden van haat, volstaan politie en leger, hoe onontbeerlijk die ook zijn, echter niet. De ware strijd moet, zoals u weet, van onderuit komen. Hij speelt zich af op het niveau van de mentaliteit en de opvoeding. De school is de eerste plek in het leven waar kinderen en jongeren elkaar leren kennen en respecteren.

Ik wens u nogmaals veel geluk en voorspoed en een zalig nieuwjaarsfeest in uw familie- en vriendenkring.

Hag Sameach! Sjana tova!