Persbericht CCOJB: Bezoek bij premier Charles Michel

ccojb

Het CCOJB stuurde vandaag volgende persbericht: Op vraag van het Coördinatiecomite van de Joodse Organisaties in België (CCOJB) heeft Premier Charles Michel een delegatie van de Belgische Joodse Gemeenschap ontvangen.

Maurice Sosnowski, voorzitter van het CCOJB, heeft de verschillende punten aangehaald die de Joodse Gemeenschap thans verontrusten :

  • Het toenemend antisemitisme in België,
  • Het vraagstuk van de beveiliging van de joodse locaties,
  • De zaak Wybran,
  • De aanwezigheid van haatpredikers op het komende moslimforum.

De vertegenwoordigers van het Forum der Joodse Organisaties en van het Consistorie delen in deze bezorgdheid door te hameren op het gebrek aan reactie in de politieke wereld ten overstaan van de woorden en daden van de laatste maanden.

Tevens werd het probleem aangekaart van de pensioenen voor oorlogsinvaliden van Joden die toen niet de Belgische nationaliteit hadden.

Advertentie

De eerste-minister verzekerde ons dat hij en zijn regering zich engageren in de verdediging van de fundamenten van de democratie en in functie daarvan zal hij snel adequate antwoorden op onze vragen formuleren.

Deelnemers van de delegatie waren Maurice Sosnowski en Marc Weisser (CCJOB), Raphaël Werner en Eli Ringer (Forum), Julien Klener en Robert Grosman (Consistorie).