Consistorievoorzitter Markiewicz onder vuur voor nazi vergelijking

Philippe Markiewicz (foto: D. Abensour / Joods Actueel)

Philippe Markiewicz, de voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB) ligt onder vuur voor zijn uitspraken over het Waalse verbod op koosjer slachten. Markiewicz vergeleek de Waalse parlementsleden ogenschijnlijk met nazi’s die eenzelfde verbod invoerden ten tijde van de oorlog. Het CCOJB, de koepel van Franstalige Joodse organisaties, distantieerde zich prompt in een persbericht en vroeg een rechtzetting door Markiewicz. Het Vlaamse Forum der Joodse Organisaties mengde zich in het debat en betuigde zijn steun voor de belaagde Consistorievoorzitter.

Het CICB zag zich verplicht een verklaring uit te sturen, iets wat deze instelling niet zo vaak doet, waarin de uitspraken van de voorzitter inderdaad werden gemilderd. Volgens het CICB had Markiewicz enkel historische feiten, die niet kunnen worden ontkend, aangehaald, maar maakte hij geen amalgaam tussen de huidige leden van het Waals parlement en de nazi’s.

Trouwens, ook onze hoofdredacteur, Michael Freilich, herinnerde in het verleden aan dit feit en stelde toen al duidelijk dat de Vlaamse parlementsleden uiteraard niet verdacht konden worden van nazi-sympathieën.

“Ontslag”

In Franstalig België tilt men echter zwaar aan de woorden van Markiewicz en woedt het debat ook volop op de sociale media.

Advertentie

Zo haalde Roger De Lathouwer, vader van Jonathan De Lathouwer, de vice voorzitter van het CCOJB uiterst scherp uit naar Markiewicz in een Facebookpost onder de titel “niet in mijn naam” (zie hiernaast). Daarin noemde hij de uitspraken “schandalig en dom” en schreef hij dat het Joods Consistorie best zijn ontslag vroeg.

“Buitensporige reacties”

Het Vlaamse Forum der Joodse Organisaties schoot daarop de belaagde Consistorievoorzitter te hulp. Voorzitter Raphael Werner zei dat het FJO “haar volle steun betuigt” aan het Consistorie en zei de “buitensporige reacties aan het adres van Markiewicz te betreuren”.

“Politieke spelletjes”

Hoofdredacteur Michael Freilich analyseert de situatie: “Het is uitzonderlijk dat het CCOJB een directe aanval uitvoert op het Consistorie. Dit moet vooral gezien worden als een manier van de nieuwe CCOJB voorzitter, Yohan Benizri, om zijn autoriteit te bevestigen. Au fond zijn alle Joodse organisaties het erover eens dat een verbod op koosjer slachten een bijzonder slechte zaak zou zijn voor het Belgische Jodendom. Op dergelijke momenten zou het slimmer zijn om de rangen te sluiten en de onenigheid achter gesloten deuren uit te klaren.

Een gezamenlijk persbericht met een nuancering en de vraag om het verbod in te trekken zou een veel sterker signaal zijn geweest. Maar niet altijd zijn het “breder algemeen belang” en het “eigen imagobelang” op één lijn te brengen. In Franstalig België zijn ze al jaren gewend om de vuile was publiekelijk en in de pers uit te hangen, dat nu ook het Vlaamse Joods Forum zich in deze mêlee mengt is geen goede zaak.

Na een moddergevecht loopt iedereen met besmeurde kleren rond.