Brusselse en Vlaamse Joden trachten onenigheid uit de weg te ruimen

De Franstalige koepelorganisatie CCOJB en het Vlaamse Forum der Joodse Organisaties (FJO) hebben vorig weekeinde samen vergaderd in Antwerpen. Dat melden hun respectievelijke voorzitters Kouky Frohmann (FJO) en Maurice Sosnowski (CCOJB) in een gemeenschappelijk bericht.

Naar eigen zeggen willen beide organisaties beter in contact blijven en ten minste maandelijks samen vergaderen. Daarmee lijkt er een einde gekomen aan de onenigheid tussen beide koepelverenigingen die ontstond na een verregaande meningsverschil over het al dan niet plaatsten van struikelstenen, een soort herdenkingsstenen voor de slachtoffers van de Shoah, in Antwerpen.

Burgemeester Janssens had daarover de mening van het Forum gevraagd. De reactie van Sosnowski dat Janssens niet zo idioot moest zijn om het Forum hierover te raadplegen zorgde voor een escalatie. Het Forum noemde deze en andere uitspraken van Sosnowski “schandelijk”.

In het gezamelijke bericht wordt evenwel niet op deze kwestie teruggekomen, een vreemde zaak. Eli Ringer van het FJO zei hierover tegen onze redactie: “Ik heb dr. Sosnowski ontmoet in Mechelen en we waren van oordeel dat we ons in een aantal punten kunnen terugvinden en dat is wellicht de goede manier om de onderlinge relaties te verbeteren en de samenwerking terug op het spoor te krijgen” aldus Ringer.

Die liet ook weten dat de verstandhouding met de andere organisaties zoals de Joodse gemeente van Brussel en het Consistorie uitstekend waren.  “Met deze ontmoeting wilden wij zeker niet de centrale rol die het Joods Consistorie van België speelt, minimaliseren, integendeel, de reden dat het CCOJB en het FJO elkaar afzonderlijk ontmoetten was net om de geschillen tussen het CCOJB en het Forum bij te leggen”.

Beide koepels laten in hun gezamelijke bericht weten dat ze het vaste voornemen hebben om de strijd aan te binden tegen het groeiend antisemitisme en schrijven daarover:

Onder het mom van het recht op kritiek tegen elk overheidsbeleid, maskeren de oproepen tot boycots en delegitimatie van de staat Israël de facto aanzetting tot haat en geweld. Niet alleen de joodse gemeenschap, maar ook de hele burgerlijke vrede in ons land, worden in gevaar gesteld. Namens de Joodse Gemeenschap en de strijd tegen het antisemitisme, roepen het CCOJB en het FJO plechtig de overheden op, zowel op politiek als academisch vlak, om opvoeding en preventie snel te versterken op dit gebied. De wetshandhaving en de gerechtelijke sancties zouden voortaan als voorbeeld moeten dienen.

Met bovenstaande verklaring vestigen FJO een CCOJB de aandacht op een groot aantal NGO’s die ook in ons land acties voeren tegen de Joodse staat.  Daarbij deinzen deze verenigingen er niet voor terug om de publieke opinie te bestoken met uiterst eenzijdige en hoe langer hoe meer ook met  foutieve informatie waarmee ze, gewild of niet, het  antisemitisme aanwakkeren.

De afgelopen weken werden deze NGO-acties opgevoerd, de echte beweegreden daarvoor was niet het voorgewende medeleven met de Palestijnen maar het verhinderen van de invoer van geneesmiddelen uit Israël.  Bij de Europese Unie waren er immers deze week werkvergaderingen over het ACAA protocol (Assessment and Acceptance of Industrial Products) dat de import van Israëlische producten in de Europese gemeenschap regelt en daarbij stonden dit keer de Israëlische geneesmiddelen op de agenda.

Bij een groot aantal Vlaamse, Waalse en Brusselse anti-Israëlactivisten is de haat tegen de Joodse staat zo manifest ontspoord dat ze hieraan zelfs de inspiratie ontlenen om noodzakelijke geneesmiddelen aan zieke Belgische  medemensen te willen ontzeggen. Onder hen ook – begrijpe wie het kan – enkele extreemlinkse artsen.