Buurtbewoners starten actiegroep tegen heraanleg Belgiëlei

Elie Weiss en Pieter Wulaga protesteren tegen de heraanleg van hun straat, "fietsers krijgen voorrang over voetgangers, zoals hier op de Isabellalei waar het voetpad haast onbestaande is"
Elie Weiss en Pieter Wulaga protesteren tegen de heraanleg van hun straat, “fietsers krijgen voorrang over voetgangers, zoals hier op de Isabellalei waar het voetpad haast onbestaande is”

Inwoners van de Belgiëlei en de zijstraten zijn een petitie gestart tegen de geplande heraanleg van hun straat. Bedoeling is om volgende week reeds 500 handtekeningen over te maken aan het stadsbestuur van Antwerpen.

Niet Joodse bewoners werken hand in hand met Joden, Indiërs en andere groepen die in de buurt wonen. Elie Weiss, mede-initiatiefnemer van het protest legt uit: “Over deze drukke straat passeren dagelijks honderden moeders met kleine kinderen, het is onbegrijpelijk dat het voetpad van 4 meter breed naar 2,5 meter zal worden herleid. Dat is 50 centimeter meer dan de minimumnorm, en dan voor zo’n drukke straat als de Belgiëlei. Bijkomend probleem is dat de fietsers over de hele straat (bijna een kilometer lang), op dezelfde hoogte komen als de voetgangers. Dat is een bijzonder gevaarlijke situatie als je weet dat die hier met een snelheid van 30 km per uur passeren tussen de wandelende kleutertjes”.

Gisteren berichtte Gazet Van Antwerpen over de actiegroep. Mevrouw Chris Anseeuw (sp.a) districtsvoorzitter voor deze buurt repliceerde daarin: “Alleen tussen de Mechelsesteenweg en de Lange Leemstraat wordt het voetpad smaller, dat fiets- en voetpad op gelijke hoogte komen, is een beleidsbeslissing die ook op andere plaatsen al is toegepast.”

“Bewoners vrezen dat door de versmalling van het voetpad, de aanleg van het voet- en fietspad op gelijk niveau en het intensieve gebruik van de Belgiëlei door stappers en trappers problemen zullen ontstaan.”
Citaat uit het verslag van het inspraakmoment in 2011

Mevrouw Lisette De Coster, die mee het actiecomité heeft opgericht, is ook niet te spreken over de manier waarop het district te werk is gegaan. “Een jaar geleden, in juni 2011, was er een inspraakmoment voor de buurt. De bewoners konden daar kennis maken met het voorstel en hun mening geven. Uit dat verslag, hier te downloaden, blijkt dat veel van de grieven die nu naar boven komen, toen al door de bewoners werden aangehaald. En wat blijkt nu, een jaar later, dat met geen enkele opmerking rekening werd gehouden. Waarom men zoiets een ‘inspraakmoment’ noemt is mij dan ook totaal niet duidelijk”.

Advertentie

Tijdens de voorstelling van de werken tijdens een infoavond zo’n tien dagen geleden maakte iemand uit het publiek volgende opmerking: “De Belgiëlei is prima zoals ze nu is, waarom gewoon niet nieuw asfalt plaatsen en de kapotte stenen vervangen, dat kost een pak minder dan de miljoenen die nu worden uitgegeven en zo zal onze straat ook niet twee jaar lang een werf zijn”. Hierop brak spontaan applaus uit in de zaal.

Of de petitie nog iets zal uithalen is onduidelijk, de aannemer werd reeds aangesteld en begint het werk na het bouwverlof, op 30 juli.