Politici protesteren nu ook tegen geplande heraanleg Belgiëlei

Klik op de foto voor het item op ATV
Klik op de foto voor het item op ATV

Politici uit verschillende partijen protesteren nu ook tegen de plannen van het district Antwerpen voor de heraanleg van de Belgiëlei in het hart van de Joodse buurt. Ondertussen hebben actievoerders reeds 4.000 namen verzameld van buurtbewoners die zich tegen het plan kanten. Districtsvoorzitter Chris Anseeuw (sp.a) verdedigt de plannen en belooft in de toekomst een betere communicatie.

Bart Govaert, de woordvoerder van burgemeester Patrick Janssens (sp.a) , liet weten dat de burgemeester “de bezorgdheid van de bewoners begrijpt en dat hij de kwestie bij de districtsraad zal aankaarten”.

Meyrem Almaci (Groen) zei in een gesprek met onze redactie dat ze het item op ATV zag en noemde het “onbegrijpelijk” dat Anseeuw daarin zelf toegeeft dat er fouten gemaakt werden en daar enkel de les wil uittrekken dat er in de toekomst beter dient gecommuniceerd te worden. “Het kan toch niet de bedoeling zijn om een inspraak te organiseren en daar dan niets mee te doen” aldus Almaci die toevoegt: “in elk geval vraag ik me af wat de reden is om de middenberm te verbreden terwijl we in Antwerpen juist een betere bescherming van de zwakkere weggebruiker nastreven”.

Lieve Stallaert, een partijgenote van Almaci, die jarenlang als lid van de districtsraad de besluitvorming van nabij kon volgen is minder verrast door hetgeen zich nu afspeelt: “Het is zowat een slechte gewoonte geworden in district Antwerpen om met de wensen van de burger geen rekening te houden als het niet in hun kraam past”.

Schepen Philip Heylen (CD&V) verklaarde: “Ik ga dit zeker ter sprake brengen op het schepencollege maar ik wil toch waarschuwen dat we ons niet laten meeslepen in een verkiezingslogica want de ervaring leert dat er dan niet veel van terecht zal komen. Het enige dat ik toezeg is dat ik tot het uiterste zal gaan om in overleg met de districtsraad te kijken welke verbeteringen er kunnen aangebracht worden en hoe bij de heraanleg van de Belgiëlei met de wensen en verzuchtingen van de bewoners wordt rekening gehouden”.

Advertentie

André Gantman (N-VA) reageert als volgt: “Dit plan bevordert helemaal niet de veiligheid van de fietsers maar brengt wél die van de voetgangers en zeker die van kleine kinderen ernstig in gevaar. Het feit dat met de opmerkingen van de burger geen rekening werd gehouden is een flagrante wijze om de democratische processen te negeren, welke burger kan zijn vertrouwen in deze instelling op die manier bewaren”? aldus Gantman die hoopt dat de districtsraad op zijn stappen terugkeert.

Districtsvoorzitter Chris Anseeuw veegt meteen de vloer aan met het aanzwellende protest in de buurt. Op onze vraag of ze begrip heeft voor de bezorgdheid van de buurtbewoners blijft ze vastberaden: “de situatie na de heraanleg is beslist veiliger”. Voorzitter Anseeuw nam tevens aanstoot aan onze “tendentieuze vraagstelling”, waarvan akte.