“Geplande werken aan de Belgiëlei zijn onwettig” [+ ATV videoverslag]

ATV besteedde aandacht aan dit item, klik op de foto voor het verslag
ATV besteedde aandacht aan dit item, klik op de foto voor de reportage

De geplande werken aan de Belgiëlei zijn “onwettig”, aldus André Gantman, oud-schepen en kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de N-VA die zich het lot van het buurtcomité heeft aangetrokken. Als alles volgens plan verloopt gaan de werken maandag aanstaande van start en zullen ze zo’n anderhalf jaar duren.

De Belgiëlei is een centrale as in het centrum van Antwerpen en loopt dwars door de Joodse buurt. Een actiecomité werd opgericht omdat het District Antwerpen ogenschijnlijk geen enkele rekening hield met de bezorgdheid van de bewoners, aldus de initiatiefnemers.

Gantman: “Er is voor deze werken geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd en er is geen openbaar onderzoek gebeurd, en dat is nochtans wettelijk verplicht als de infrastructuurwerken zich uitstrekken over meer dan 200 meter. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk als de werken passen in een BPA of RUP, een bijzonder plan van aanleg of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, maar dat is hier niet het geval”.

Joods Actueel vernam dat er nu in zeven haasten werk wordt gemaakt om toch een bouwvergunning te krijgen. Maar omdat er ook een openbaar onderzoek dient te gebeuren duurt die procedure minstens enkele weken. Er moeten aanplakborden komen met de bekendmaking van de werken waarna de burger zijn bezwaren kan indienen bij de burgemeester en schepenen. Die dienen zich daarna ook uit te spreken over deze bezwaren.

Districtsvoorzitter Chris Anseeuw (sp.a) is deze week met verlof maar volgens Herald Claeys, districtssecretaris, zit de vork anders in de steel: “Voordien moest je geen vergunning hebben als je in een project van natuursteen naar asfalt ging (enkel in de omgekeerde richting), maar deze regel is zeer recentelijk aangepast door de Vlaamse overheid, zo’n maand geleden, waardoor het project van de Belgiëlei plots een bouwvergunning nodig heeft.”

Advertentie

André Gantman veegt deze reactie van tafel: “men is zich hier duidelijk aan het indekken met nepargumenten omdat er een kolossale fout is gebeurd door voor zo’n groot project geen stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Het besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. dergelijke ingrijpende werken is duidelijk en die dateert al van 5 mei 2000, niet van enkele maanden geleden”.

Het buurtcomité ‘Red de Belgiëlei’ heeft ondertussen fondsen verzameld om een advocaat onder de arm te nemen. Die moet de werken laten stilleggen als ze aanstaande maandag van start gaan. Dat zou het district een fikse boete kunnen opleveren omdat het contract met de aannemer reeds is ondertekend.

Herald Clays is er echter gerust in dat het district nog op tijd aan een bouwvergunning geraakt. “In de eerste fase zijn er waarschijnlijk toch nutswerken gepland en dus niet de feitelijke heraanleg, dat geeft ons nog enkele weken extra tijd”.

Ondertussen hebben verschillende Joodse organisaties die in de buurt gevestigd zijn, zoals de weldadigheidsorganisatie Centrale en de jeugdbeweging Chabad, hun ongerustheid geuit en de burgemeester hierover aangesproken. Die verklaarde tegen Joods Actueel dat hij “de bezorgdheid van de bewoners begrijpt en de kwestie zal bekijken met zijn administratie”.

Meyrem Almaci van Groen vroeg eerder al dat de geplande heraanleg geschrapt zou worden omdat er niet met de bezwaren van de buurt  rekening werd gehouden.

Stadsontwikkeling

Joods Actueel sprak met Hilde Matthyssen, bestuursassistent bij de afdeling ontwerp en uitvoering van de bedrijfseenheid stadsontwikkeling.

Advertentie

“Je moet naar twee dingen kijken: Eén, is er een stedenbouwkundige vergunning nodig en twee, als die nodig is, heb je dan ook een openbaar onderzoek nodig.” De wet waar Gantman naar verwijst heeft dus betrekking op het tweede.

Joods Actueel: Maar is hier nu een bouwvergunning voor nodig?
Matthyssen: “Ja, de wet van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (inwerkingtreding 1 december 2010) stelt dat indien meer dan 150 m² verharding wijzigt er een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Omdat meer dan 150m² voetpadverharding (nu betontegels) wijzigt naar fietspadverharding (asfalt) is een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nodig.  Deze werken moeten onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.

Bij stadsontwikkeling weten ze ons te vertellen dat de bouwvergunning begin augustus wordt aangevraagd. Of dat niet te laat is aangezien de werken de dag voordien reeds van start gaan? “Normaal niet want eerst beginnen de werken aan de Van den Nestlei. De aannemer start de werken aan de Belgiëlei  pas binnen enkele maanden, we hopen tegen dan alles rond te hebben”.

De vraag blijft of de werken aan de Van den Nestlei en aan de Belgiëlei als één geheel, dan niet als twee afzonderlijke delen, worden beschouwd. Daar is discussie over mogelijk.