Kan Tel Aviv model parkeerproblemen in Antwerpen helpen oplossen?

Kan een succesvol project om bewoners te laten parkeren ook in Antwerpen worden ingezet? N-VA Antwerpen districtskandidate Isabelle Zanzer denkt alvast van wel in volgende oproep die ze lanceert.

Isabelle Zanzer (N-VA ditstrict Antwerpen)

Oproep: Kleur onze stoepen blauw-wit

Isabelle Zanzer

Fijn stof en mobiliteit lijken de perfecte vijanden. De stijgende toevloed van wagens maakt het wonen In Antwerpen minder aantrekkelijk. Niets is meer frustrerend dan een inwoner te zijn van een district en nooit weten of je voor jouw appartement kunt parkeren na het werk of na het winkelen.

Advertentie

Ja, er is een bewonerskaart, maar deze heeft enkel een financiële implicatie. Bij gebrek aan plaats is het slechts een papier dat de opportuniteit verschaft om verder te zoeken. In Tel Aviv hebben ze het anders opgelost. Bepaalde stoepen worden blauw-wit geschilderd en deze parkeergelegenheden worden voorbehouden voor de bewoners. Een dergelijk systeem invoeren in ons district maakt de bewoners echt geprivilegieerd.

Waar je woont zou je ook moeten kunnen parkeren. De publieke en betalende parkings zijn dan voor de bezoekers aan onze wijken. Het enige wat men moet doen is de helft van alle straten blauw-wit kleuren en voorbehouden voor de districtsbewoners. Er is dan tevens plaats voor de betalende bezoekers, maar het grootste voordeel is de creatie van ruimte. De mobiliteit verbetert en ook de leefbaarheid gezien het aantal wagens van buitenstaanders in onze straten zal dalen en daarmee hopelijk ook de aanwezigheid van fijnstof verminderen.

De ideeën van andere steden de onze maken en indien nodig verbeteren, verbetert de leefbaarheid van ons district.

Onze burgemeester noemt Antwerpen het Jeruzalem van het Noorden. Ons district kan dan ook het Tel Aviv van het Noorden worden.