Vlaamse Joden betreuren vertrek Serge Rozen als voorzitter CCOJB

rozen-web
Serge Rozen

Serge Rozen houdt zijn functie als voorzitter van de Franstalige Joodse koepelorganisatie CCOJB voor bekeken. Dat is de tegenhanger van het Forum der Joodse Organisaties waar hij zo’n anderhalf jaar geleden voorzitter werd. Aanleiding is onenigheid in het bestuur van de organisatie. Aan Joods Actueel laat voorzitter Rozen weten dat op 13 oktober een stemming zal plaatsvinden over de aanstelling van zijn opvolger.

Nog volgens Serge Rozen is het niet zozeer de kritiek op de werking van de organisatie die hem ertoe brengen zijn mandaat in te korten. “Met kritiek kan ik best leven maar vooral de anonieme en persoonlijke aanvallen in een artikel van Nicolas Zomersztajn dat in Regards verscheen, het magazine van de Brusselse vrijzinnige Joodse organisatie CCLJ, zijn een brug te ver. Ik wil geen olie op het vuur gieten maar het is duidelijk dat de aanvallen geïnspireerd werden door sommige bestuursleden van het CCOJB die de meningsverschillen publiek willen etaleren. Zoals u kan lezen op hun website heeft het CCLJ zich nu met een verontschuldiging van deze malversaties gedistantieerd en het artikel verwijderd”.

“Spijtig”

Aan Vlaams Joodse kant betreurt men het vertrek van Rozen ten zeerste. “Spijtig” zegt Raphael Werner, de voorzitter van het Forum der Joodse organisaties. Werner herinnerde aan de goede samenwerking tussen zowel de koepelverenigingen als aan het werk van Rozen in de Stichting van het Jodendom van België. “Ik kan geen slecht woord bedenken, integendeel, het was steeds aangenaam om met hem samen te werken hij was collegiaal, efficiënt en ‘to the point’ en dat is juist wat we nodig hadden. Ik was dan ook geschokt met de respectloze manier waarop een interne vete naar buiten werd gebracht en wens Serge Rozen veel succes verder”.

“Respect voor Vlamingen”

Advertentie

Een zelfde geluid is te horen bij Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel. “Het is al lang geleden dat de Vlaamse en Franstalige Joden op zo’n constructieve manier wisten samen te werken als onder het voorzitterschap van Rozen. Het is nu hopen dat de opvolger evenveel respect voor de Vlaamse joodse gemeenschap aan de dag zal kunnen leggen”.