Gelijke Kansen beschuldigd van laster

David Vroome, de Brusselse politiecommissaris die “antisemitische uitspraken” van een medewerkster van het Centrum Gelijke Kansen en Racismebestrijding meldde merkt op dat de medewerkster uit de wind gezet werd en het Centrum een lastercampagne tegen hem opstartte.

Hij  zond een persbericht naar Joods Actueel waarin hij stelt  dat ongeacht welke context het Centrum ook bedenkt om de uitspraken van hun medewerkster te plaatsen de uitspraken onverminderd racistoide en discriminatoir blijven. Dat het Centrum nu tot overmaat van ramp zijn reputatie wil beschadigen neemt hij niet en hij laat weten dat hij  klacht neerlegt wegens laster en eerroof tegen De Witte, directeur, tegen Delruelle, de onderdirecteur,  en tegen de medewerkster. Hieronder kan U de volledige tekst lezen:

Persbericht David J. Vroome: “Ik heb gereageerd zoals een burger kan en een politieambtenaar moet reageren”.

Ik had gehoopt dat het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding met de nodige sereniteit en neutraliteit mijn melding zou hebben onderzocht. Niet dus. Ik heb, zoals anderen voor mij, kunnen vaststellen dat de legitimatie van het Centrum en haar neutraliteit niet meer gegarandeerd zijn. Integendeel, het Centrum haalt mijn naam door het slijk en meet mij attitudes aan die apert onjuist en kwetsend zijn. Bovendien kan mijn werkgever – met name de federale politie – hierdoor behoorlijke imagoschade oplopen, een reactie is dan ook vanzelfsprekend.

Ondertussen heeft het CGKR mij officieel ter kennis gebracht geen verder gevolg te zullen geven aan mijn melding, nu er volgens eigen onderzoek geen sprake zou zijn van strafrechtelijke inbreuken door hun medewerkster.

Terug naar de feiten: het CGKR erkent dat de gewraakte uitspraken werden gedaan door betrokkene maar schermt thans met contexten. De heren De Witte en Delruelle waren niet tijdens de opleiding aanwezig, ik wél. Ik heb de bewoordingen duidelijk gehoord uit de mond van de medewerkster en heb deze onmiddellijk genoteerd (ik heb trouwens nota genomen van gans de opleiding). De woorden die gebruikt werden zijn in om het even welke context racistoide en discriminatoir en kunnen daarom als strafbaar gekwalificeerd worden. De uitlatingen werden verricht en zijn onaanvaardbaar. Punt. Ook andere politieambtenaren bevestigen de feiten én de context. In deze zijn De Witte en Delruelle  dus vooringenomen derden die voortgaan op verklaringen van rechtstreeks geviseerde medewerkers en die actueel partij, onderzoeksrechter, parket en rechter spelen.

Advertentie

Tevens vinden De Witte en Delruelle het nodig om mijn integriteit in twijfel te trekken, terwijl ik hen nooit eerder ontmoet heb en zij tevens niet op de hoogte zijn van mijn personaliteit. De klacht die het CGKR nu tegen mijn persoon zou hebben neergelegd bij de Algemene Inspectie van de federale en de lokale politie raakt mijn koude kleren niet. Ik heb gereageerd zoals een burger kan en een politieambtenaar moet reageren. Het gedrag van het Centrum kan niet anders dan als paniekvoetbal worden omschreven en de tirades zijn deze van een instelling die de de aandacht van de eigen schuld afleidt door wild om zich heen te schoppen. Door de gratuite uitval van het Centrum naar mijn persoon ben ik genoodzaakt tegen beiden, zowel tegen directeur Jozef De Witte als tegen zijn secondant Delruelle een klacht wegens laster en eerroof in te dienen.

Terwijl ik mij in het oog van de storm bevind heb ik deze ochtend mijn jaarlijkse medische keuring ondergaan, waarvan het resultaat over de ganse lijn meer dan bevredigend was. Vooral mijn bloeddruk was perfect hetgeen moeilijk te verklaren is voor iemand die malafide redenen zou hebben om een melding te verrichten. Ik wacht dus met een uitgebalanceerde rust mijn convocatie bij het AIG af. De Witte en Delruelle hebben de jacht op mij voor open verklaard, maar een jager die het bos intrekt met zijn geweer doch zijn munitie vergeet, maakt mij niet bang.

Ik dien ook klacht in bij de strafrechter tegen de betrokken medewerkster van het Centrum. Het staat het Centrum uiteraard vrij zich bij mijn klacht aan te sluiten.

Met vriendelijke groeten

David J. VROOME