Egypte wil geen joodse pelgrims meer in het land

De Conferentie van Europese Rabbijnen (CER) riep de Egyptische regering op om de rechten van religieuze minderheden te beschermen. De oproep kwam er nadat Egypte een groep Joodse pelgrims had geadviseerd af te zien van hun jaarlijkse bedevaart naar het graf van Yaacov Abu Hatzira, een hoogaangeschreven rabbijn.

Opperrabbijn en voorzitter Pinchas Goldschmidt zei dat het beschermen van niet-moslims in Egypte “de ultieme toetssteen is voor het succes van de Arabische Lente en de vooruitgang inzake democratie en mensenrechten in het land”.

“De wereld kijkt nauwlettend toe hoe Egypte de rechten van religieuze minderheden in het land beschermt. Het vreedzaam bezoek aan het graf van een bekend en als heilig beschouwde Egyptische Rabbijn als ‘ongepast’ bestempelen is een belediging voor de verdraagzaamheid en de mensenrechten waar zoveel Egyptenaren hun leven voor lieten tijdens de Arabische Lente”, zei de opperrabbijn Goldschmidt, “temeer daar deze pelgrimage al tientallen jaren plaatsvindt.”

Het Egyptische ministerie van buitenlandse zaken had recent verklaard dat de jaarlijkse pelgrimage naar het graf van rabbijn Yaacov Abu Hatzira, een bekend mystiek Joodse leider die begraven is in de Egyptische stad Damanhour, niet wordt toegestaan uit vrees voor geweld door fundamentalistische moslimgroepen.

Advertentie

“Onze hoop en gebed zijn bij hen die blijven ijveren voor een nieuw Midden-Oosten gebaseerd op respect voor alle godsdiensten. Wij roepen Egypte op om de Joodse bedevaarders te beschermen en de waarde te erkennen van deze belangrijke bedevaart die getuigt van de lange historische aanwezigheid van Joden in Egypte”, aldus opperrabbijn Golsdschmidt.

De Conferentie van Europese Rabbijnen vertegenwoordigt Joodse religieuze leiders in meer dan veertig Europese landen en bestaat uit de opperrabbijnen en rabbinale rechters van gans het continent. De CER heeft als internationale NGO een adviserende rol bij de Raad van Europa en bij de instellingen van de Europese Unie.