Tentoonstelling in Centraal Station Antwerpen: ‘Van toen, nu & straks’


Vanaf donderdag 22 maart 2012 zullen de reizigers in het Antwerpse Centraal Station de werken van de leerlingen van het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten (SISA) kunnen bezichtigen.

De laatstejaarsstudenten uit de studierichting Etalage van deze Antwerpse stadschool evoceren met een tentoonstelling ’Van toen, nu en straks’ met hun werken de indrukken die ze opdeden tijdens de voorbereiding van hun deelname aan de Trein der Duizend. Dat is een grootschalige mobilisatie van Europese jongeren in het teken van de democratie.

Daarvoor organiseert het Belgische Oorlogs- en Veteraneninstituut een herinneringsreis naar Auschwitz waar duizend jongeren uit vijftien landen aan deelnemen. De reis gaat door van 5 mei tot 10 mei 2012 en  leerlingen van het SISA werden geselecteerd om mee te reizen.

De inspanningen die het SISA levert als het op herinneringseducatie aankomt, blijven niet onopgemerkt. De initiatieven die de school ontplooit, zijn structureel in het schoolcurriculum ingebed en lopen over verschillende leerjaren. Leerlingen van het SISA lezen boeken over de Holocaust, bekijken films, documentaires en zagen een toneelstuk over het onderwerp. Ook een bezoek aan het Fort van Breendonk staat op het programma. Daarenboven deed de school een beroep op de gastsprekers; Regina Sluszny van de Vereniging van Joodse Ondergedoken Kinderen was er te gast.

De tentoonstelling in het Centraal Station te Antwerpen loopt van 22 tot en met 30 maart. De plechtige opening bijwonen op 22 maart om 19.00 uur kan, mits aanmelding per email bij mevrouw Cary Waeyenberghe op cary.waeyenberghe@so.antwerpen.be