Joodse gemeenschap leeft innig mee met zwaar getroffen families en scholen busongeval

Alle leden van de redactie van Joods Actueel zijn aangedaan door de tragische dood van de tweeëntwingtig schoolkinderen en hun zes begeleiders bij het busongeval dat zich gisterenavond voordeed in een tunnel op de Zwitserse snelweg. Onze redactie biedt  langs deze weg onze oprechte blijken van medeleven aan aan de zwaar beproefde families uit Lommel en Heverlee.

Ook het Joodse Consistorie van België  laat weten bij monde van voorzitter professor Julien Klener dat ze met deernis de feiten over  het dramatisch ongeval vernomen hebben. “Mijn gedachten gaan uit naar al de getroffen familieleden en ik wil  hen het innige medeleven vanwege de Joodse gemeenschap in ons land  overmaken nu deze onbeschrijfelijke pijnlijke gebeurtenissen  hen zo genadeloos hard treft” aldus professor Klener.

Het FORUM der Joodse Organisaties zegt  diep geschokt te zijn door het vreselijke ongeluk: “De onzekerheid waarin de ouders verkeren is ondraaglijk. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en wensen alle ouders en familieleden van de betrokken kinderen en schoolkrachten veel sterkte toe bij de verwerking van dit drama. Namens de joodse gemeenschap wensen wij de gewonden een zeer spoedig herstel toe”.

Het Coordinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCJOB), de Franstalige Joodse koepelorganisatie in ons land,  betuigt zijn innige deelneming aan de families en aan de scholen van Lommel en Heverlee, die getroffen werden door het ongeluk met de schoolbus die hun kinderen en begeleiders van Zwitserland naar België voerde, en wenst ook een spoedig herstel aan de gekwetsten. “Het ergste dat kan bestaan is een kind verliezen, dit is tegenstrijdig aan de gang van het leven.  Wij delen in het onnoemelijke leed van de families” aldus dr. Maurice Sosnowski, voorzitter van het CCOJB.