Joodse koepelorganisaties veroordelen aanslag op moskee

De Belgische koepelorganisaties van de Joodse gemeenschap, Consistorie, FJO en CCOJB, veroordelen scherp de aanslag op de moskee in Molenbeek. De feiten gebeurden gisterenavond in de De Meersmansstraat in Anderlecht. De dader zou een brandbom in de moskee geworpen hebben.

Het CCOJB (Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique) liet in een persmedeling weten dat ze met ontzetting heeft kennis genomen van de aanslag op de moskee in Molenbeek. Bij de aanslag kwam de 46-jarige iman van de moskee om het leven door rookvergiftiging.

Ook het Forum der Joodse Organisaties (FJO) spreekt zijn afkeuring uit over de aanslag en laat weten dat wat ook de beweegredenen zijn dat dit soort daden in onze samenleving absoluut onaanvaardbaar zijn en blijven. “Meningsverschillen in religieuze tendensen en ideologische overtuigingen mogen geen oorzaak zijn van geweld en zijn onaanvaardbaar in onze samenleving. De joodse gemeenschap biedt haar gevoelens van medeleven aan de familie van het slachtoffer en aan de Moslimgemeenschap van Anderlecht.”

Ook het CCOJB betuigde zijn medeleven aan de familie van het slachtoffer en aan de moslimgemeenschap. Ze had het over een laffe daad die op geen enkele manier te rechtvaardigen was. Voorzitter Maurice Sosnowski deed een oproep opdat politie en justitie alles in het werk zouden  stellen om de dader of daders te arresteren en te vervolgen en hoopt daarmee dat herhaling van dergelijke misdaden kan voorkomen worden.

Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB), de officiële vertegenwoordiging van het  Belgische Jodendom,  laat weten zwaar geschokt te zijn door de aanslag op de moskee in Anderlecht. Consistorievoorzitter professor Julien Klener heeft in een  brief aan de moslimexuctieve  zijn medeleven betuigd met de moslimgemeenschap van ons land.

Advertentie