Organisaties ‘verbaasd en ontsteld’ over Belgische stem tegen Israël bij de VN


Het Forum der Joodse organisaties stuurde vandaag volgend perscommuniqué naar aanleiding van de Belgische stem in de VN mensenrechtenraad.

Tijdens een vergadering van enkele vertegenwoordigers van de Joodse Gemeenschap van België met onder andere Minister van Justitie Annemie Turtelboom, heeft de erevoorzitter van het FORUM, Eli Ringer, zijn verbazing en ontsteltenis geuit betreffende de beslissing van België om te stemmen vóór de resolutie van de Palestijnen m.b.t. het eerste onafhankelijk internationaal onderzoek naar de gevolgen van de Israëlische nederzettingen “op bezet Palestijns grondgebied, met inbegrip van Oost-Jeruzalem”.

België en Oostenrijk waren de enige Europese landen die voor een dergelijke resolutie hebben gestemd. De andere Europese landen onthielden zich. De enige tegenstem kwam van de VS.

Ter herinnering, dit is dezelfde mensenrechtenraad van de Verenigde Naties die enkele jaren geleden werd voorgezeten door Libië onder leiding van Kadhafi.
Alle democratische landen die nu niet tegen de Palestijnse resolutie hebben gestemd, hadden indertijd blijkbaar geen enkel probleem met het voorzitterschap van de mensenrechtenraad van o.a. het dubieuze “democratische bewind” van Kadhafi in Libië. Een perfect voorbeeld van “twee maten en twee gewichten”.

Het spreekt voor zich dat het goedkeuren van deze resolutie een alibi kan zijn om een negatieve reactie teweeg te brengen en als drogreden te gebruiken om het Midden-Oostenconflict in te voeren met alle negatieve gevolgen van dien.