N-SA publiceert foto’s van Jan Jambon met Jean Marie Le Pen. Jambon: “de zoveelste beschadigingsoperatie”

“De vraag die wij aan Bart De Wever willen stellen is: wanneer wordt Jan Jambon ontluisd? Of zijn de vroegere activiteiten van Jambon – in de woorden van Le Pen – “een detail in de geschiedenis”? Zo begint een tekst die verscheen op de website van het Nieuw Solidaristisch Alternatief (N-SA) van Eddy Hermy.

De website maakte enkele foto’s publiekelijk van Jambon die een toespraak bijwoonde van de extreemrechtse leider, Jean-Marie Le Pen, 20  jaar geleden, in 1992. Joods Actueel vroeg aan Jambon wat hier precies van aan is:

“Alles is blijkbaar goed genoeg om de N-VA in een slecht daglicht te stellen, alhoewel de aanvallen nu wel echt doorzichtig beginnen te worden. Ja, ik ben toen naar Le Pen gaan luisteren.  Maar het is toch niet omdat je naar iemand gaat luisteren dat je ook instemt met zijn ideeën. Foto’s uit die tijd kan je van mij ook vinden met Kris Merckx (PVDA), was ik dan een stalinist?

Ik daag vriend en vijand uit om één enkel onvertogen woord van mij te vinden waaruit zou blijken dat ik de ideeën van Le Pen gegrond zou vinden. Ikzelf en mijn partij dragen Joden een warm hart toe en werkelijk geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om de ellende die die mensen te verdragen kregen ook maar met één milimeter te minimaliseren.”

Advertentie

Maar wat was de aanleiding van je aanwezigheid bij Le Pen tijdens diens bezoek in België?
Jambon: “Ik was lid van de toenmalige Vlaams-Nationalistische debatclub. Ik kwam daar regelmatig en in alle mogelijke hoedanigheden, van toeschouwer, deelnemer tot en met moderator van het debat. Die debatclub was een fenomeen in die zin dat er een publiek met uiteenlopende  achtergronden verzamelde Vlaams Blokkers, Volksunieleden, mensen uit de Vlaamse beweging enz. Trouwens, ik herinner me dat ook André Gantman (de joodse jurist-auteur die met zijn boek Het Gespleten Geweten het nieuwe antisemitisme aankaart) er ook kwam spreken.”

Gantman bevestigt tegen Joods Actueel: “Ik heb er inderdaad gesproken, ik herinner me een lezing over de Midden-Oostenproblematiek maar ook mijn deelname aan een debat waarbij ik het gedachtengoed van Filip De Winter aan de kaak te stelde.  Maar ook Derk Jan Eppink gaf een lezing voor deze debatclub en als ik me niet vergis ook Luc Van der Kelen”.

De N-SA is een initiatief van Eddy Hermy, de rechtsextremist die in 2011 veroordeeld werd voor  zijn opruiende racistische uitspraken en voor 5 jaar uit zijn burgerrechten ontzet werd.  Het is ook de man die niet op een Hitlergroet meer of minder in zijn gezelschap kijkt.