Dinsdagavond: infoavond “onderwijs & welzijn” voor Joodse burgers in Antwerpen

Het Algemeen onderwijsbeleid Stad Antwerpen en het CLB organiseren op 16 oktober een info-avond over de mogelijkheden van het hoger en volwassenenonderwijs in Antwerpen. Hierbij wordt getracht specifiek de Joodse gemeenschap aangesproken, de avond gaat door in het Romy Goldmuntzcentrum en alles wordt, voor de vele nieuwkomers, ook vertaald in het Hebreeuws, Jiddisch en het Engels.

Er wordt voor ultra-orthodoxe mannen ook een apart programma aangeboden van 18 uur tot 19u30 en een ‘gemengde avond’ (wel met mogelijkheid om apart te zitten) van 20 tot 22 uur.

Vooral het eerste vinden wij merkwaardig, chassidische mannen die in ons land werk willen zoeken of aan studies deelnemen zullen onder ogen moeten zien dat vrouwen deel uitmaken van deze gemeenschap, contact met personen van het ander geslacht is dus een evidentie.

Advertentie

Punten die aan bod komen:

* Je bent net klaar met het secundair en hebt nog geen plannen voor de toekomst?
* Zijn de kinderen al wat ouder en wilt u terug studeren?
* Heeft uw kindje dyslexie of concentratieproblemen?
* Heb je geen (secundair) diploma en weet je niet wat te doen?

Voor meer informatie contacteert u nuphar.nevo@stad.antwerpen.be of belt u naar
03 338 62 75.

Onderstaande tekst verscheen vorige maand reeds in Joods Actueel

Diploma even waardevol als diamant

Schaarse werkgelegenheid binnen eigen netwerk leidt tot toenemend belang van regulier onderwijs

De gewijzigde economische situatie in Antwerpen maakt dat Joodse jongeren die voorheen tewerkgesteld werden binnen de eigen gemeenschap, hier tegenwoordig niet zo makkelijk op kunnen rekenen. Jongeren worden verplicht uit te kijken naar werk in een regulier kader door bijvoorbeeld te solliciteren bij niet-Joodse werkgevers en de VDAB. Daar wringt het schoentje: werkgevers zijn niet snel geneigd mensen aan te nemen die er ‘anders’ uitzien, bovendien zijn de jongeren vaak niet opgeleid voor banen buiten de gemeenschap, kampen ze met taalproblemen en ervaren ze als het ware een ‘cultuurshock’. Deze problematiek maakt dat mensen moeten terugvallen op het onderwijs en daarmee treedt het belang van een diploma terug naar de voorgrond.

Open dialoog ‘onderwijsmogelijkheden’ en transparante samenwerking met Joodse gemeenschap

Advertentie

Druppelsgewijs kwam er bij het Algemeen Onderwijsbeleid van Stad Antwerpen via verschillende bronnen uit de Joodse gemeenschap, het verzoek om de onderwijsmogelijkheden van de Joodse jongeren in Antwerpen in kaart te brengen. Het AOB is een stedelijke dienst met als opdracht het ondersteunen van alle Antwerpse scholen en staat garant voor sociaal onderwijs met gelijke onderwijskansen voor iedereen, ongeacht de socio-economische situatie, etniciteit of religie.
De missie van het onderwijsbeleid van de stad is om iedereen gelijke kansen te bieden. In Antwerpen

heeft elk individu de kans om een kwalificatie te halen die leidt tot actief en verantwoord burgerschap, brede persoonsvorming en toegang tot het hoger onderwijs en tot de arbeidsmarkt. Elke persoon in Antwerpen heeft de kans om zich levenslang en levensbreed te vormen.

Uitgaande vanuit deze filosofie werd er een werkgroep opgericht: enerzijds bezorgde ouders, onderwijsmensen en andere betrokkenen uit de Joodse gemeenschap en anderzijds vertegenwoordigers van de instellingen hoger & volwassenenonderwijs en stadspersoneel.

Nood aan informatie over onderwijsmogelijkheden in Antwerpen

Tijdens de vele besprekingen van deze werkgroep, werden er een aantal pijnpunten voorgelegd, waaronder de nood aan flexibiliteit met betrekking tot religieuze voorschriften en feestdagen, maar ook aan algemene begeleiding en informatie over de onderwijsmogelijkheden van Joodse jongeren in Antwerpen.

Op basis van ons netwerk bestaande uit betrokkenen van verschillende strekkingen binnen de gemeenschap, werd duidelijk dat de meerderheid van de mensen niet op de hoogte is van de kansen die er zijn binnen het hoger onderwijs alsook het volwassenenonderwijs in Antwerpen. Terwijl dit de ideale manier is om kennis te verruimen, te verdiepen en te vernieuwen. Het onderwijsaanbod biedt mogelijkheden om tijdens elk dagdeel verschillende korte of langdurige opleidingen te volgen. Deze vormingen leiden tot een diploma of kwalificatie die de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk kunnen verhogen. Binnen de Vlaamse gemeenschap is het gebrek aan kennis over onderwijsmogelijkheden een bestaand probleem, dat jaarlijks wordt aangepakt door het geven van informatiesessies op scholen. Het Algemeen Onderwijsbeleid maakt geen onderscheid en vindt het ook prioritair om de jongeren en ouders binnen de Joodse gemeenschap te voorzien van correcte informatie over de onderwijsmogelijkheden in Antwerpen.

Informatiesessie onderwijs & welzijn op 16/10/12 in Romi Goldmuntz

Om dit te realiseren nodigen we u graag uit naar het Romi Goldmuntz Centrum voor een infosessie over de mogelijkheden van het hoger en volwassenenonderwijs in Antwerpen. Tijdens deze sessie krijgt u alle informatie over ‘studeren in Antwerpen’, de onderwijsstructuur, de mogelijke financiële ondersteuning, studentenbegeleiding en studiekeuze begeleiding. Kortom, alle informatie die u en/of uw kind nodig heeft om de stap naar studeren te zetten.

Tijdens deze infoavond heeft u ook de gelegenheid om op een vrijblijvende manier kennis te maken met eerstelijnsgezondheidszorg. Veel mensen kennen privétherapeuten of gespecialiseerde hulpverlening, zoals psychologische hulp in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg of kinderpsychiatrie. Het is echter onbekend dat er ook diensten zijn die ‘rechtstreeks toegankelijke’ hulp bieden voor de Joodse gemeenschap. Op de infoavond stellen volgende organisaties zich voor: CLG, mobiele thuisbegeleiding van CKG Good Engels en De Speelbrug.

Om de noden van iedereen te respecteren is het programma van de informatieavond opgesplitst in twee clusters. Van 18:00u tot 19:30u is er een sessie uitsluitend voor mannen en voorzien van een Jiddische tolk. Deze wordt gevolgd door de sessie voor een gemengd publiek waarbij er ook een extra rij is voorzien voor alleen vrouwen. Tijdens deze cluster kunt u een beroep doen op tolken Hebreeuws en Engels.

Iedereen is welkom tijdens deze avond en de toegang is gratis. Inschrijving is geen vereiste maar om de organisatie goed te laten verlopen, hadden we graag een zicht gehad op het aantal deelnemers. Een klein berichtje via mail of telefoon, met het aantal deelnemers wordt geapprecieerd. Aarzel niet om contact op te nemen via nuphar.nevo@stad.antwerpen.be of telefonisch op 03 338 62 75. Met vragen en opmerkingen kunt u hier ook terecht.